Εξεταζόμενα μαθήματα 2021 κατ’ αριθμό υποψηφίων (δίνονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει των επιλογών των υποψηφίων)

α/α   Κωδ. Μάθημα Πλήθος υποψηφίων 2015 Πλήθος υποψηφίων 2016 Πλήθος υποψηφίων 2017 Πλήθος υποψηφίων 2018 Πλήθος υποψηφίων 2019 Πλήθος υποψηφίων 2020 Πλήθος υποψηφίων 2021 "+/-"
1 1 Νέα Ελληνικά 8614 8198 8137 7700 7689 7352 7295 -8,22%
2 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2936 2541 2665 3559 3587 3421 3501 12,28%
3 6 Αγγλικά 1940 1890 1914 3020 3057 3230 3324 32,51%
4 24 Πολιτική Οικονομία 773 657 656 2384 2543 NA 2732 94,78%
5 38 Φυσική 1812 1621 1813 2764 2655 2490 2453 11,88%
6 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 4627 4480 4382 1702 2263 2312 2388 -27,51%
7 21 Βιολογία 1930 1835 1767 1934 1818 1699 1664 -9,10%
8 25 Λογιστική 585 469 496 1127 1299 1312 1441 63,50%
9 4 Ιστορία 1073 1104 1131 1461 1431 1293 1163 -6,87%
10 19 Χημεία 720 848 806 1197 1155 1063 966 0,12%
11 15 Πληροφορική 931 830 878 939 880 809 791 -9,89%
12 39 Τεχνολογία Ενιαίου Λυκείου 546 482 543 798 715 687 727 15,67%
13 50 Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών 822 975 918 928 763 650 623 -26,07%
14 50 Μαθηματικά Π.Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών NA NA NA NA NA NA 623
15 52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών NA NA NA NA NA NA 596
16 41 Ρωσικά 108 112 144 582 575 613 586 64,76%
17 5 Λατινικά 8 8 16 588 669 540 504 65,34%
18 42 Οικιακή Οικονομία NA NA NA 518 NA NA 494 -4,63%
19 71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ NA NA NA 601 547 528 459 -17,84%
20 71 Εμπορικά - Μάρκετινγκ NA NA NA NA NA NA 459
21 36 Αρχαία Ελληνικά NA NA NA NA NA NA 454
22 54 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων NA NA NA NA NA NA 453
23 59 Θέματα Τέχνης NA NA NA 620 551 533 NA
24 53 Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών 689 778 713 725 596 515 NA
25 68 Θέατρο NA NA NA 620 554 NA NA