ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 18 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 228) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 M9 B9
2858 4104 20,00000 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 20,00000 1 17,455 291 1 16,45 15 17,775 22 20 37 19,85 38 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6198 4104 19,99095 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,99095 2 19,34 3 1 18,6 23 19,725 37 18,9 38 19,5 39 19,975 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 4104 19,77514 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,77514 3 18,65 44 1 18,15 9 19,8 22 19,5 23 19,55 37 18,9 38 16 0 0 0 0 0 0
2330 4104 19,70074 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,70074 4 17,5 276 1 14,5 22 20 37 17,55 38 15,6 39 19,85 0 0 0 0 0 0 0 0
4609 3101 19,22564 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 18 19,66122 5 17,4634 288 1 13,633 21 16,684 22 18,9 37 19,8 38 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1024 4105 19,45305 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18 19,64810 6 18,685 38 1 16,95 15 19,825 23 19,6 37 18,25 38 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0
6646 4104 19,62665 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,62665 7 17,99 152 1 18,95 23 19,8 37 16 38 15,5 39 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
5770 4123 19,03964 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,47563 8 17,495 278 1 13,85 22 19,55 37 18,45 38 15,9 39 19,725 0 0 0 0 0 0 0 0
4073 4105 19,11622 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18 19,46548 9 17,965 156 1 17 15 18,775 23 19,45 37 17,9 38 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0
5820 4104 19,46295 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,46295 10 17,85 173 1 17,55 8 19,35 23 19,65 37 16,5 38 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2166 2101 19,13685 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,45463 11 18,02 145 1 16,35 6 18,6 23 19,1 37 18,25 38 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2372 2101 19,08470 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,39946 12 17,54 267 1 17,35 6 18,3 23 19,1 37 18,45 38 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0
7060 2102 19,25751 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,38817 13 17,79 190 1 16,85 22 16,35 37 18,25 38 17,8 39 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
3910 4104 19,37397 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,37397 14 17,17 365 1 12,55 22 17,9 23 19,7 37 19 38 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0
6877 4104 19,36095 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,36095 15 16,94 436 1 16,7 22 18,7 23 19,85 37 16,95 38 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2623 4104 19,35094 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,35094 16 16,68 530 1 14,7 15 18,65 22 19,5 37 17,35 38 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2093 4133 18,82077 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 18 19,34522 17 17,56 263 1 15,1 19 18,15 23 18,9 37 18,45 38 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6390 4104 19,32692 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,32692 18 14,275 1490 1 17,4 19 6,35 22 13,7 23 19,65 37 16,95 38 11,6 0 0 0 0 0 0
4599 4104 19,29517 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,29517 19 16,26 664 1 14,5 22 19,7 37 13,7 38 13,5 41 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6369 5122 19,09652 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18 19,21730 20 16,07 742 1 17,1 10 18,75 23 19,75 37 12,25 38 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
5709 4104 19,21336 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,21336 21 16,59 550 1 15,9 6 18,2 23 19,55 37 15 38 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
5679 4104 19,21244 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,21244 22 17,4333333 297 1 12,2 8 20 23 19,65 37 16,9 38 16,6 39 19,25 0 0 0 0 0 0
4077 4104 19,18017 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,18017 23 15,1375 1132 1 17,1 23 19,7 37 11,35 38 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1462 4104 19,16658 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,16658 24 15,45 1007 1 13,3 6 18,5 22 19,7 23 16,95 37 15,15 38 9,1 0 0 0 0 0 0
4571 2501 19,06984 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,12324 25 16,95 429 1 15 23 15,95 37 18,3 38 15,8 39 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2417 4104 19,11832 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,11832 26 16,2366 683 1 11,333 26 19,65 37 15,1 38 15,3 400 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
3214 2102 19,02495 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,06451 27 16,4566 584 1 13,633 22 13,9 37 18,15 38 17 39 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6552 1110 19,07274 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18 19,05812 28 16,32 642 1 14,6 6 18,7 23 17,85 37 18,05 38 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0
1758 4103 17,72923 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,05619 29 15,5333333 974 1 11,1 22 16,7 32 20 37 17,35 38 13,8 39 14,25 0 0 0 0 0 0
5524 4104 19,05253 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,05253 30 12,711 2187 1 14,9 26 19,8 37 9,8 38 10,6 400 8,455 0 0 0 0 0 0 0 0
6796 4104 19,05166 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,05166 31 16,17 707 1 14,7 15 18,65 23 18,95 37 14,05 38 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2091 4104 19,01924 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,01924 32 15,71 892 1 14,7 23 17,95 37 14,35 38 15,4 39 16,15 0 0 0 0 0 0 0 0
2769 4104 19,01908 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,01908 33 13,8968333 1653 1 12,733 21 11,173 22 19,4 37 16,55 38 6,1 39 17,425 0 0 0 0 0 0
7039 4102 17,51127 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 19,01269 34 15,44 1013 1 13,85 6 17,5 23 19,45 37 14,1 38 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0
5627 4104 19,00000 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,00000 35 15,515 980 1 12,3 15 18,825 22 17,65 37 18,4 38 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0
755 4104 18,98274 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,98274 36 15,84 834 1 15,6 23 18,9 37 13,5 38 11,6 39 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5882 4104 18,96917 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,96917 37 15,99 764 1 12,85 26 18,65 37 16,55 38 11,9 400 20 0 0 0 0 0 0 0 0
896 4104 18,85569 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,85569 38 15,35 1049 1 12,75 6 19,4 23 19,7 37 13,8 38 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
2119 4104 18,77056 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,77056 39 15,275 1079 1 14,55 15 18,775 23 19,4 37 13,05 38 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0
1270 4103 17,27405 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 18,76358 40 14,1932 1529 1 13,466 22 17,5 23 19,9 37 10,9 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5416 4104 18,74409 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,74409 41 15,8083333 852 1 11,9 6 18,5 10 17,25 22 17,85 37 15,35 38 14 0 0 0 0 0 0
4305 2501 17,99295 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 18,74362 42 15,9083333 801 1 14,7 22 17,2 37 13,25 38 13,4 39 19,7 43 17,2 0 0 0 0 0 0
5935 4104 18,69310 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,69310 43 12,93 2088 1 13,8 22 19,5 32 20 37 6,35 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2249 4104 18,61242 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,61242 44 14,9132 1229 1 15,233 26 18,65 37 14,35 38 8,333 400 18 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 4104 18,61206 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,61206 45 13,2958333 1914 1 13,35 15 5,4 23 18,35 37 14,35 38 14,2 39 14,125 0 0 0 0 0 0
4930 4104 18,58011 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,58011 46 15,3916667 1029 1 15,5 9 19,2 22 17,8 23 19,3 37 7,55 38 13 0 0 0 0 0 0
6760 4102 17,70473 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 18,54038 47 15,01 1182 1 15,9 23 11,85 37 13,45 38 16,8 39 17,05 0 0 0 0 0 0 0 0
3621 4104 18,53765 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,53765 48 15,635 923 1 14 22 15,2 37 16,05 38 14,2 39 18,725 0 0 0 0 0 0 0 0
6991 4104 18,51074 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,51074 49 14,2625 1498 1 10,55 22 18,3 37 16,8 38 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1863 4104 18,36912 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,36912 50 14,84 1247 1 14,75 6 18,3 22 17,4 37 11,05 38 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0
1033 4104 18,30774 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,30774 51 15,2495 1089 1 13,697 22 18,6 23 19,3 37 10,35 38 10,9 39 18,65 0 0 0 0 0 0
890 4104 18,27687 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,27687 52 14,105 1567 1 14,85 15 16,475 22 18,1 37 11,9 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2573 4104 18,25346 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,25346 53 14,0546667 1590 1 15,5 6 16,6 21 11,378 22 16,05 37 13,2 38 11,6 0 0 0 0 0 0
2643 4104 18,18477 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,18477 54 14,655 1326 1 13,3 15 15,075 23 18,05 37 12,65 38 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6213 4104 17,97425 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,97425 55 14,17 1536 1 15,85 15 15,6 23 17,75 37 12,25 38 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3566 4105 17,51264 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18 17,96444 56 15,185 1111 1 12,1 15 18,625 22 14,7 37 17 38 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0
5839 4104 17,89494 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,89494 57 13,63 1767 1 12,45 6 17,1 22 19 37 14,5 38 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 4104 17,86461 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,86461 58 14,92 1226 1 13,9 15 17,95 22 13,8 37 15,35 38 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5314 4103 17,70527 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,85451 59 14,4774 1397 1 11,8 26 19,2 37 9,9 38 11,8 400 19,687 0 0 0 0 0 0 0 0
1083 1111 16,91037 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18 17,80281 60 14,7708333 1276 1 10,55 19 13,95 23 18,35 37 14,15 38 14,1 39 17,525 0 0 0 0 0 0
4589 4104 17,79211 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,79211 61 12,615 2237 1 14,25 15 9,725 23 19,05 37 10,85 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
3073 4104 17,57954 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,57954 62 14,34 1458 1 14,55 6 19 22 16,8 37 15,15 38 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2780 2507 17,13825 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,57175 63 14,73 1291 1 13,25 22 14 37 12,3 38 15,4 39 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0
3237 4104 17,51907 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,51907 64 13,45 1849 1 15,15 6 18 22 18,2 37 10,3 38 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0
1928 4104 17,50896 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,50896 65 14,6416667 1332 1 13,75 6 18,8 22 17,8 23 19,3 37 10,9 38 7,3 0 0 0 0 0 0
3554 4104 17,44988 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,44988 66 15,1083333 1143 1 14,4 6 19,1 22 19,6 23 18,65 37 8,5 38 10,4 0 0 0 0 0 0
3763 4106 16,30232 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,43009 67 13,79 1699 1 8,7 15 17,15 22 18,5 37 13,6 38 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 4103 16,28437 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,40538 68 12,755 2155 1 15,4 22 17,6 37 5,75 38 10,2 39 14,825 0 0 0 0 0 0 0 0
3215 4103 16,24892 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,35659 69 13,44 1850 1 14,45 6 14,9 23 18,4 37 11,95 38 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1292 4103 16,22338 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,32143 70 10,5982 3248 1 13,566 15 3,275 22 17,8 37 7,85 38 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0
60 4103 16,21672 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,31227 71 13,1415 1989 1 13,866 22 15,8 37 14,8 38 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3897 4103 16,17738 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,25811 72 13,095 2011 1 14,3 15 12,225 22 13,45 37 13,8 38 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
530 1110 19,19592 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18 17,24267 73 14,7833333 1268 1 14,3 6 19,8 22 15,95 37 9 38 12 43 17,65 0 0 0 0 0 0
6259 4608 17,23780 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 17,18185 74 13,56 1793 1 14,35 23 19 37 5,35 38 10,8 39 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0
6863 4106 16,10018 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,15185 75 13,38 1873 1 13,65 22 19,8 23 19,6 37 5,85 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4881 4103 16,21158 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,10458 76 13,8132 1681 1 13,466 22 16,55 37 8,75 38 11,7 39 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3197 4608 17,43517 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 17,08346 77 11,13 2967 1 8,75 23 19,4 37 13,95 38 9,1 39 4,45 0 0 0 0 0 0 0 0
1734 4103 16,02784 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,05227 78 11,18 2936 1 16,75 4 8,3 22 16,15 37 9,4 38 5,3 68 ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0
4840 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 17,04664 79 12,7 2192 1 12,85 15 14,85 22 17,95 37 10,45 38 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0
4514 1115 18,34070 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18 17,00000 80 14,25 1502 1 13,1 6 18,9 22 17,5 37 12,8 38 6,1 43 17,1 0 0 0 0 0 0
6538 4103 15,97057 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,97771 81 13,325 1899 1 12,35 22 18,2 37 12,8 38 5,2 39 18,075 0 0 0 0 0 0 0 0
5738 4103 15,94437 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,94744 82 11,3166 2870 1 14,15 15 9,083 22 17,7 37 8,95 38 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4515 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 16,93090 83 12,3532 2352 1 11,966 22 13,05 23 19,25 37 8 38 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0
3819 4103 15,91752 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,91642 84 13,81 1684 1 12,7 6 18,8 22 16,5 37 12,05 38 9 0 0 0 0 0 0 0 0
4896 4102 17,01039 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,89275 85 13,89 1655 1 14,95 22 11,2 37 12 38 12,8 39 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0
3938 1115 17,34417 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18 16,89224 86 13,72 1724 1 12,8 6 17 23 17,35 37 10,55 38 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6529 4123 15,87558 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,86796 87 12,5083333 2292 1 12,45 19 10,45 22 16,55 37 13 38 8,1 39 14,5 0 0 0 0 0 0
3887 5102 17,51309 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18 16,83574 88 14,9791667 1199 1 11,1 6 18,5 22 14,05 37 12,6 38 14,3 39 19,325 0 0 0 0 0 0
6098 4103 15,84638 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,83422 89 11,82 2607 1 13,85 6 ΑΠΣ 15 11,55 22 18 37 11,8 38 3,9 0 0 0 0 0 0
6592 5126 18,70741 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18 16,78004 90 14,175 1533 1 12,7 22 14,05 37 14,25 38 10,1 39 19,775 0 0 0 0 0 0 0 0
1850 5127 16,60029 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18 16,71771 91 13,39 1868 1 13,7 6 17,4 22 15 37 13,05 38 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1833 4128 15,72967 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,69938 92 12,4566 2309 1 16,433 15 14,35 23 15,2 37 10,6 38 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0
1435 4123 15,63457 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,58951 93 11,695 2684 1 7,5 23 17,55 37 16,85 38 9,8 39 6,775 0 0 0 0 0 0 0 0
3789 8404 16,55256 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,55256 94 9,889 3605 1 13 26 19,4 37 6,7 38 4,4 400 5,945 0 0 0 0 0 0 0 0
5315 4103 15,83868 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,55009 95 12,86 2115 1 15,3 22 15,45 23 17,8 37 9,55 38 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6892 4123 15,56625 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,51057 96 11,9165 2562 1 12,366 22 16,35 37 10,75 38 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 4126 15,50201 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,43636 97 10,19 3463 1 12,2 22 18,25 23 7,1 37 6,8 38 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3713 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 16,42598 98 12,7866 2144 1 11,533 6 18,1 22 17,7 37 10,5 38 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0
3514 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 16,42421 99 13,305 1908 1 12,65 15 17,575 22 13,15 37 12,05 38 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
4987 4123 14,83706 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,37385 100 12,45 2311 1 12,1 23 16,4 37 14,75 38 6,1 39 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0
876 4128 15,44670 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,37245 101 13,5132 1817 1 12,966 7 18,6 23 14,5 37 13,2 38 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0
6151 4127 15,44647 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,37218 102 12,675 2205 1 9,65 23 19,5 37 7,65 38 8 39 18,575 0 0 0 0 0 0 0 0
1858 4123 15,43643 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,36059 103 11,558 2746 1 11,95 23 17,09 37 11,6 38 8,1 39 9,05 0 0 0 0 0 0 0 0
3430 4126 15,41555 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,33646 104 13,1 2006 1 12,95 6 18,5 22 15,25 37 10,6 38 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5172 4603 16,64033 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 16,27873 105 11,3971667 2823 1 9,618 26 19,7 32 17,49 37 6,35 38 7,4 400 7,825 0 0 0 0 0 0
3069 4126 15,32522 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,23210 106 10,9546 3045 1 16,65 21 11,173 22 13,6 37 8,15 38 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 8404 16,20791 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,20791 107 11,837 2602 1 13,5 26 18,85 37 3,5 38 6,9 400 16,435 0 0 0 0 0 0 0 0
5131 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 16,20154 108 12,4083333 2327 1 15,05 6 18,5 10 10,2 22 12,5 37 10,9 38 7,3 0 0 0 0 0 0
7058 4127 14,20403 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,18545 109 11,695 2684 1 10,3 22 17,75 37 8,05 38 8,1 39 14,275 0 0 0 0 0 0 0 0
4740 4102 16,30891 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,05301 110 12,965 2069 1 12,55 22 9,2 37 15,9 38 9,6 39 17,575 0 0 0 0 0 0 0 0
3978 4127 15,16031 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,04157 111 12,89 2105 1 13,75 6 19,3 23 17,4 37 8,5 38 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
4143 4126 15,14607 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,02512 112 12,96 2073 1 10,7 10 17,2 23 13,1 37 15,3 38 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1376 4126 15,12762 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,00381 113 12,3 2376 1 8,9 22 17,75 37 14,45 38 4 41 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5256 4103 15,70177 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,90847 114 12,65 2219 1 11,35 22 12,35 37 7,95 38 14 39 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2449 4127 14,99637 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,85194 115 10,61 3240 1 8,65 22 17 37 5,55 38 12,6 39 9,25 0 0 0 0 0 0 0 0
1590 8404 15,83572 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,83572 116 11,4055 2816 1 14,033 26 19,65 37 2,05 38 3,1 52 18,4 400 11,2 0 0 0 0 0 0
1528 4127 14,96776 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,81709 117 10,9232 3066 1 12,966 6 11,5 22 15,25 37 7,7 38 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5079 4123 14,95435 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,80074 118 9,9304 3580 1 12 21 7,602 23 19,05 37 6,1 38 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0
780 4603 16,66378 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 15,64089 119 12,26 2397 1 11,8 22 12,85 37 9,8 38 9,4 43 17,45 0 0 0 0 0 0 0 0
5424 4123 14,78962 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,60006 120 10,675 3207 1 9,05 22 18,4 37 6,9 38 5,2 39 13,825 0 0 0 0 0 0 0 0
6223 4126 14,77426 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,58136 121 9,865 3620 1 10,8 22 17,95 37 7 38 4,3 39 9,275 0 0 0 0 0 0 0 0
3930 4123 14,75651 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,55973 122 11,345 2856 1 11,25 23 16,8 37 10,65 38 5,3 39 12,725 0 0 0 0 0 0 0 0
5015 4126 14,49480 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,54049 123 11,33 2866 1 13,6 22 14,95 23 17,45 37 4,35 38 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 4126 14,61153 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,38311 124 11,8082 2618 1 12,166 23 18,75 37 5,4 38 4 39 18,725 0 0 0 0 0 0 0 0
5672 8403 14,72083 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,35877 125 11,793 2630 1 5,99 26 18,95 37 11,7 38 4,7 400 17,625 0 0 0 0 0 0 0 0
6367 4126 14,58210 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,34725 126 11,4132 2813 1 10,766 22 15,5 37 6,85 38 7,7 39 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0
2316 4126 14,56949 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,33190 127 8,41 4345 1 12,3 19 1,8 22 16,1 37 7,65 38 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2220 4127 14,56345 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,32453 128 11,871 2582 1 11,95 6 14,466 22 15,25 32 19,11 37 5,25 38 5,2 0 0 0 0 0 0
1912 8403 15,12893 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,22137 129 11,425 2810 1 10,85 26 17,75 37 4,45 38 6 400 18,075 0 0 0 0 0 0 0 0
4826 4127 14,46868 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,20908 130 10,6226 3236 1 12,9 21 13,163 23 9,15 37 10,1 38 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1187 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 15,15494 131 12,2201429 2420 1 10,866 6 18,6 22 15,75 37 5,7 38 7 39 15,975 43 11,65 0 0 0 0
4211 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 15,14370 132 10,01 3550 1 10,05 22 17,5 37 5 38 5,4 39 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0
6890 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 15,09566 133 11,1583333 2946 1 9,25 6 18,8 15 7,5 22 14,9 37 10 38 6,5 0 0 0 0 0 0
7236 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 15,08933 134 10,62 3237