ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 25 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

<
ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 773) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 M9 B9
2674 1105 19,88674 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 20,00000 1 17,82 182 1 15,4 4 17,2 5 17 6 19,9 10 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3838 4105 17,76448 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 25 19,85249 2 15,91 797 1 17,7 6 19,9 15 16,95 37 12 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2327 5104 19,30372 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,75977 3 16,85 471 1 16,7 6 19,5 24 15,45 25 19,65 37 12,95 0 0 0 0 0 0 0 0
2970 1113 19,30798 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 25 19,75336 4 17,61 248 1 16,5 4 16,75 5 18,35 6 19,2 36 17,25 0 0 0 0 0 0 0 0
4892 1115 19,50838 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,73505 5 16,85 471 1 13 4 13,45 6 19,9 10 19,15 24 18,75 0 0 0 0 0 0 0 0
3512 5104 19,32388 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,67414 6 17,46 290 1 16,1 6 19,6 32 20 37 15,8 38 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0
530 1110 19,19592 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,66151 7 14,7833333 1268 1 14,3 6 19,8 22 15,95 37 9 38 12 43 17,65 0 0 0 0 0 0
1058 5102 19,14426 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,65859 8 16,8666667 464 1 14,8 6 19,5 10 19,1 24 19,1 25 19,4 37 9,3 0 0 0 0 0 0
805 1110 19,23241 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,63624 9 15,9083333 800 1 17,55 4 13,9 5 11,825 6 18,7 36 15,025 43 18,45 0 0 0 0 0 0
562 4105 19,04772 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 25 19,61135 10 16,97 425 1 17,05 6 19,4 15 19,75 37 14,45 38 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5957 1110 19,21349 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,60376 11 15,8416667 833 1 16,4 4 15,9 6 18,7 36 10,8 41 17,3 43 15,95 0 0 0 0 0 0
2992 5305 19,60181 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,60181 12 11,4786667 2790 1 14,05 6 19,9 19 7,5 21 16,122 37 0,2 38 11,1 0 0 0 0 0 0
1944 5121 19,26052 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,51176 13 17,329 324 1 15,416 43 18,6 52 16,9 515 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2435 1105 16,50989 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 19,50220 14 11,98 2535 1 12,7 4 1,8 6 19,3 24 6,2 41 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6276 5128 19,16334 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,47894 15 16,67075 532 1 14,733 6 19,4 24 16,75 43 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410 1109 19,31770 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,47241 16 16,8833333 458 1 16,25 4 12,85 6 18,9 22 15,4 43 18,1 68 19,8 0 0 0 0 0 0
2860 5102 19,08089 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,45505 17 15,175 1115 1 13,25 6 19,5 24 17,325 25 11,85 37 13,95 0 0 0 0 0 0 0 0
782 5105 17,93067 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,44421 18 14,69 1311 1 15,65 6 19,1 24 16,05 25 18,7 37 3,95 0 0 0 0 0 0 0 0
5431 5102 17,13259 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,43984 19 8,90266667 4121 1 14,666 6 19,8 24 6,85 25 2,3 37 2,15 43 7,65 0 0 0 0 0 0
1470 5125 19,26676 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,43268 20 16,9 450 1 13,5 43 17 52 19,4 504 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3934 3121 18,08901 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 25 19,43003 21 15,1832 1112 1 17,3 6 18,5 21 13,316 24 12,8 43 14 0 0 0 0 0 0 0 0
4425 4105 19,03995 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 25 19,42040 22 17,08 387 1 12,85 37 18,65 38 16,3 52 19,1 410 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0
7231 1110 19,04887 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,41804 23 12,9041667 2099 1 16 4 11,55 5 7,9 6 19 36 8,325 43 14,65 0 0 0 0 0 0
5833 1108 19,09142 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,39765 24 16 762 1 15,5 6 18,9 10 18,1 24 16,15 43 11,35 0 0 0 0 0 0 0 0
6194 1110 19,11903 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,39240 25 14,9916667 1192 1 12,6 4 14,3 5 9 6 19 10 16,3 43 18,75 0 0 0 0 0 0
3702 5105 18,46392 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,39025 26 15,195 1108 1 14,85 6 18,9 15 16,625 37 15,1 38 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2836 5104 19,15142 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,38296 27 16,8364 478 1 15,166 6 17,866 24 18,95 25 19,6 37 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5886 5303 19,17517 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 25 19,38198 28 15,293 1073 1 9,479 52 19,5 515 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5850 5102 18,40823 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,38194 29 15,97 772 1 14,15 6 19 24 18,75 25 19,1 37 8,85 0 0 0 0 0 0 0 0
6045 5102 17,22701 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,36612 30 15,07 1162 1 13,05 6 19,2 24 17,3 25 18,3 37 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1638 5128 19,06708 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,35632 31 15,725 883 1 11,6 43 15,7 52 19,6 405 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7035 5124 18,54214 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,34740 32 12,8916667 2104 1 13,1 6 19,2 15 9,75 24 16,8 25 7,35 37 11,15 0 0 0 0 0 0
3760 3122 19,01258 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,34141 33 16,2694 660 1 12,4 6 18,9 21 17,347 32 14,3 43 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
4935 5125 19,01727 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,33664 34 16,1638 708 1 14,219 43 13 44 19 52 19,2 405 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
7126 1102 17,87821 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 25 19,33286 35 15,77 868 1 14,25 4 15,25 5 15,375 6 17,8 36 16,175 0 0 0 0 0 0 0 0
7049 4102 16,49736 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 25 19,33240 36 14,49 1393 1 16 6 18,7 37 11,75 38 7,9 39 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0
2918 4601 19,04301 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 25 19,32899 37 16,2166667 687 1 13,55 43 16,1 52 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5350 1105 17,60913 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 19,32527 38 16,71 517 1 13,05 4 15,5 6 18,2 7 18,4 41 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5126 8405 15,52904 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 25 19,31272 39 12,45 2311 1 13 37 6,95 38 5,5 52 19,8 410 17 0 0 0 0 0 0 0 0
5336 3122 18,24795 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,31039 40 15,6041667 942 1 15,7 4 15,4 5 14,175 6 16,2 36 14 43 18,15 0 0 0 0 0 0
1036 5105 19,08558 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,30693 41 15,85 828 1 13,35 6 18,3 24 19,8 25 19,5 37 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0
6136 5105 17,79891 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,28650 42 15,21 1104 1 14,8 6 17,4 24 18,25 25 17,4 37 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0
1670 1111 17,86731 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,27545 43 12,6566 2216 1 14,233 6 18,2 24 17,25 25 6,3 37 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0
6953 5121 18,95541 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,26533 44 11,6321429 2710 1 14,65 4 9,3 5 1,725 6 18,7 36 3,55 41 19,8 43 13,7 0 0 0 0
2874 1108 17,93726 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,25981 45 13,585 1781 1 17,05 4 12,6 6 15,9 10 14,5 36 7,875 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 1111 18,51187 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,25753 46 15,125 1137 1 15,3 6 18,8 24 11,95 43 14,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 1105 17,33373 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 19,25740 47 13,4583333 1844 1 16 4 11,75 5 4,95 6 18,2 9 17,5 43 12,35 0 0 0 0 0 0
2298 5128 19,11162 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,25460 48 16,87075 460 1 12,733 43 17,9 52 18,1 413 18,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2297 5121 17,46548 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,25163 49 11,2875 2886 1 6,05 43 1,8 52 19,2 511 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3779 4102 16,69142 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 25 19,25099 50 14,8 1263 1 12,55 6 19 37 10,1 38 13,1 39 19,25 0 0 0 0 0 0 0 0
4318 1112 17,98583 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,24817 51 11,8705714 2583 1 12,35 6 18,9 19 7,35 21 12,194 37 5,9 38 10,1 43 16,3 0 0 0 0
5387 1108 18,02536 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,24461 52 14,56925 1368 1 14,1 6 17,7 21 8,827 43 17,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 1115 17,37380 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,23057 53 10,5 3306 1 10,45 6 17,1 24 2,35 41 20 43 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
4837 1115 18,21856 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,22868 54 11,5604286 2742 1 12,35 6 18,4 21 9,133 32 19,89 37 3,35 38 2,5 43 15,3 0 0 0 0
2430 3122 18,76338 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,22031 55 14,9916667 1191 1 13,8 4 7,4 6 17,9 10 16,3 24 17,2 43 17,35 0 0 0 0 0 0
4005 5124 17,53636 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,21742 56 12,8351667 2131 1 14,7 6 18 21 8,061 24 8,85 25 18,45 37 8,95 0 0 0 0 0 0
3501 5128 17,38705 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,21705 57 13,71 1730 1 11,8 6 18,1 24 18,5 25 17,15 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
317 5305 19,21508 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,21508 58 14 1600 1 13,85 43 10,55 52 18,3 505 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2054 3121 16,53896 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 25 19,19883 59 8,86983333 4135 1 11,45 6 19,7 19 1,75 21 10,969 37 3,35 38 6 0 0 0 0 0 0
6353 5102 17,27831 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,19861 60 13,9032 1650 1 13,466 6 19 24 12,15 25 17,05 37 7,85 0 0 0 0 0 0 0 0
4178 5305 19,19570 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,19570 61 11,7916667 2632 1 11,9 6 18 8 20 24 7,4 42 11,3 43 2,15 0 0 0 0 0 0
6283 1108 17,94353 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,19505 62 11,87 2584 1 8,1 4 6,4 6 19,6 10 18,25 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4380 3122 18,51226 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,18856 63 13,4198333 1856 1 13,85 6 18,5 19 6,95 21 16,019 37 15,2 38 10 0 0 0 0 0 0
2223 5121 18,71901 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,18640 64 15,09 1154 1 13,7 6 19 24 12,85 25 16,5 43 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5549 1109 18,35477 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,18605 65 13,90825 1648 1 11,833 4 9,05 6 18,7 43 16,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 3121 18,22204 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 25 19,18478 66 15,588 951 1 15,05 6 17,7 21 16,378 37 13,75 38 11,9 43 18,75 0 0 0 0 0 0
6232 3122 18,12618 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,18064 67 14,5735 1365 1 14,866 4 9,75 5 15,575 6 16 36 13,35 43 17,9 0 0 0 0 0 0
5590 1111 18,00322 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,17980 68 15,375 1037 1 14,55 6 17,4 24 16,25 43 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2983 5305 19,17260 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,17260 69 13,09 2013 1 11,05 6 18,6 24 11,9 41 19,6 43 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1411 4132 16,38941 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 25 19,17022 70 13,9226 1640 1 16 6 16,1 21 13,213 37 13,9 38 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0
893 5128 17,70482 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,16467 71 12,3 2373 1 7,45 43 5,75 52 18,3 511 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3770 4128 15,55001 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 25 19,16238 72 11,2924286 2881 1 14,25 6 17,5 19 2,95 21 12,347 37 6,05 38 10,4 43 15,55 0 0 0 0
1406 5122 19,02227 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,16068 73 14,5125 1387 1 9,25 43 13,2 52 19,5 510 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4411 5127 16,52472 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,15110 74 12,7 2190 1 12,9 6 17,3 24 17,75 25 10,95 37 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0
1442 1105 16,04727 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 19,14623 75 13,04 2031 1 8,5 4 5,35 6 18,7 7 12,85 41 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2147 5302 19,14560 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,14560 76 11,95 2547 1 13,25 6 19,1 10 10,8 21 12,5 24 3,25 32 12,8 0 0 0 0 0 0
3027 8405 15,77350 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 25 19,14233 77 12,66 2213 1 13,75 37 6,05 38 8,2 52 19,2 410 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0
385 1116 17,53720 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 25 19,13331 78 15,8666667 822 1 12,95 4 12,3 6 17,9 7 19,45 41 19,4 43 13,2 0 0 0 0 0 0
6656 5102 16,97871 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,13118 79 14,53 1384 1 12,1 6 18,3 24 17,7 25 18,6 37 5,95 0 0 0 0 0 0 0 0
972 4602 18,08286 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 25 19,12401 80 13,302 1911 1 9,85 6 17,3 21 8,112 24 9,4 32 20 43 15,15 0 0 0 0 0 0
6448 5121 16,98242 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,12201 81 11,33325 2865 1 7,7 43 2,3 52 18,2 515 17,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 5102 17,46356 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 25 19,12095 82 12,9886667 2056 1 14,75 6 17 19 4,3 21 16,582 37 11,8 38 13,5 0 0 0 0 0 0
2774 3121 17,91853 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 25 19,10411 83 13,91 1646 1 13 6 18,3 21 15,51 37 10,45 38 7,3 43 18,9 0 0 0 0 0 0
596 5302 19,10391 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,10391 84 14,3333333 1464 1 13,4 52 18,1 515 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 5128 17,73940 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,10345 85 12,15 2458 1 12,15 6 18,5 24 3,6 25 17,85 37 8,65 0 0 0 0 0 0 0 0
5266 1112 17,06512 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,09596 86 15,2583333 1085 1 12,95 6 15,1 9 19,8 24 16,4 25 15,1 43 12,2 0 0 0 0 0 0
3123 1111 18,34648 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,09417 87 14,1333333 1548 1 15,05 4 14,4 6 15,1 10 14,6 36 8,95 43 16,7 0 0 0 0 0 0
228 5121 17,59423 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,09083 88 12,7415 2163 1 13,933 6 17,4 21 11,327 32 18,922 37 3,55 38 1,6 41 19 43 16,2 0 0
347 1116 17,51646 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 25 19,08802 89 15,93 788 1 12,4 4 15,85 5 14,6 6 18,4 7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
206 1108 17,36663 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,08591 90 13,5576667 1795 1 12,4 6 17,9 21 9,796 24 10,75 32 15,7 43 14,8 0 0 0 0 0 0
4950 5128 17,69796 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,08317 91 11,9291667 2558 1 13,6 4 11,4 5 10,4 6 17,3 36 9,325 43 9,55 0 0 0 0 0 0
6932 5122 17,78256 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,08065 92 10,1333333 3495 1 10,85 6 18,9 24 13,2 25 4,45 37 2,8 43 10,6 0 0 0 0 0 0
5773 5121 17,49168 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,08039 93 12,3 2373 1 12,65 6 18,8 24 10,25 43 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4172 5121 18,66251 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,07259 94 14,46 1407 1 8,6 6 15,9 24 15,3 41 20 43 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2184 5128 18,01339 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,07031 95 13,78225 1701 1 9,479 6 19,2 24 12,95 43 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 3121 15,97995 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 25 19,06816 96 10,4108571 3354 1 10,2 6 18,4 21 8,776 37 5,55 38 5,2 39 8,9 43 15,85 0 0 0 0
5233 1111 17,19206 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,06798 97 14,11 1565 1 12,8 6 17,5 10 14,3 24 15,3 43 10,65 0 0 0 0 0 0 0 0
4627 1108 18,70642 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,06745 98 13,3833333 1872 1 13,6 6 18 24 17,65 25 15,3 37 4,95 43 10,8 0 0 0 0 0 0
2981 1105 15,91811 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 19,06672 99 14,4766 1398 1 13,033 4 6,45 6 17,1 7 17,5 10 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2170 5305 19,06579 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,06579 100 11,9366 2556 1 9,733 6 18,8 10 18,1 24 10 43 3,05 0 0 0 0 0 0 0 0
6964 5122 17,93784 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,06498 101 14,9232 1224 1 15,166 6 15,6 24 13,85 42 15,45 43 14,55 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 1108 17,37280 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,06477 102 11,5011429 2778 1 14,133 4 4,8 5 10 6 17,9 36 12,725 41 11,2 43 9,75 0 0 0 0
7077 1116 17,54112 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 25 19,05457 103 13,9333333 1634 1 9,65 6 18,8 7 17,65 24 11,95 25 11,35 43 14,2 0 0 0 0 0 0
4773 1105 16,76334 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 25 19,03985 104 10,5 3307 1 14,75 4 7,45 6 18,8 7 17,7 19 5,45 37 3,85 38 5,5 0 0 0 0
2716 1115 17,35992 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,03200 105 11,405 2818 1 13,05 4 8,2 5 6,85 6 18,4 36 10,525 0 0 0 0 0 0 0 0
428 4601 17,50414 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 25 19,03120 106 14,77 1277 1 13,15 6 17,6 24 15,05 25 17,35 37 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0
3610 5121 18,09583 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,02660 107 12,62 2235 1 10,25 24 13,55 43 8,3 52 13,3 515 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0
5665 1112 16,26401 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 19,02076 108 10,3538571 3382 1 11,85 6 17,7 21 8,827 37 4,15 38 3,4 39 12,65 43 13,9 0 0 0 0
4549 5128 17,51818 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,01646 109 13,1583333 1980 1 12,15 6 17,6 24 14,25 25 12,65 42 11,3 43 11 0 0 0 0 0 0
1574 5122 17,56679 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 19,01500 110 14,82 1257 1 9,5 6 18,5 24 17,15 25 18,3 37 10,65 0 0 0 0 0 0 0 0
2570 1109 18,02347 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 19,01445 111 13,59 1777 1 12,3 4 11,65 6 17,3 43 14,15 68 12,55 0 0 0 0 0 0 0 0
558 4601 17,42266 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 25 19,01186 112 12,3281667 2359 1 13,2 6 16,8 21 8,929 24 3,05 32 19,44 43 12,55 0 0 0 0 0 0
477 5303 17,82927 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 25 19,00966 113 12,53525 2273 1 11,066 43 8,1 52 16,8 515 14,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5302 19,00909 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,00909 114 13,272 1927 1 2,916 52 17,9 506 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5979 5305 19,00139 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,00139 115 11,6 2731 1 10,4 4 13,5 6 17 43 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2919 5302 19,00000 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 19,00000 116 10,925 3062 1 9,8 6 19,4 37 2,75 38 6,3 39 16,375 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 5128 17,57748 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 18,99531 117 11,56 2743 1 14,6 6 17,1 24 13,4 25 4,2 43 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0
6548 1108 18,04177 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 18,98521 118 13,5 1823 1 10,85 6 19 9 17,6 24 16 25 11,6 37 5,95 0 0 0 0 0 0
2937 3122 18,35332 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 18,98074 119 14,8166667 1259 1 11,5 6 18,7 10 16,6 24 16,85 42 9,4 43 15,85 0 0 0 0 0 0
1452 5121 17,12377 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 18,97538 120 11,52 2761 1 14,5 6 15,5 24 14,25 25 5,6 43 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0
4860 5126 17,45650 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 25 18,97208 121 13,0388333 2033 1 11,133 4 6,5 6 19,2 22 14,7 43 11,35 68 15,35 0 0 0 0 0 0
6252 5305 18,95491 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 18,95491 122 10,01 3549 1 11,7 6 18,2 24 11,8 25 6,85 37 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
3713 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 25 18,93523 123 12,7866 2144 1 11,533 6 18,1 22 17,7 37 10,5 38 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0
6846 1111 18,08151 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 25 18,92996 124 15,0166667 1180 1 11 4 10,1 6 18,2 7 14,7 10 17,2 43 18,9 0 0 0 0 0 0
5377 5302 18,87089 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 18,87089 125 12,1125 2475 1 11,6 6 19,5 10 14,45 24 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6875 1116 15,00914 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 25 18,86628 126 13,7118333 1728 1 14,271 4 8,9 6 16,8 7 17,75 10 16,25 43 8,3 0 0 0 0 0 0
1472 5303 17,67365 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 25 18,86417 127 10,4923333 3313 1 14,033 6 17 19 8,15 21 13,571 37 3,6 38 6,6 0 0 0 0 0 0
5397 5302 18,84952 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 18,84952 128 13,1833333 1963 1 12,1 4 4,4 6 16,1 10 17,3 24 13 43 16,2 0 0 0 0 0 0
2820 1115 17,34986 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 18,84123 129 14,05 1591 1 11,15 6 17,2 24 15,65 25 16,3 43 9,95 0 0 0 0 0 0 0 0
1403 1115 16,96306 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 18,83801 130 11,955 2544 1 8,55 6 18,7 24 14,425 42 11,95 43 6,15 0 0 0 0 0 0 0 0
4695 5305 18,81724 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 18,81724 131 13,754 1711 1 11,466 6 18,9 24 7,35 41 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 25 18,78289 132 8,66666667 4238 1 11,9 4 3,7 6 18,1 22 3,1 43 9,55 68 5,65 0 0 0 0 0 0
2359 1115 16,89375 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 25 18,78060 133 13,66925 1753 1 12,366 6 16,4 21 10,561 24 15,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3236 5305 18,77935 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 25 18,77935 134 10,1 3511 1 10,4 6 18 24 2,1 25