ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 29 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 40) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 M9 B9
1782 5122 19,19130 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 29 20,00000 1 16,0835714 735 1 16,35 6 18,285 7 20 15 19,3 37 7,85 38 12,7 43 18,1 0 0 0 0
5939 1116 19,76204 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 19,76204 2 18,45 81 1 16,2 6 18,1 7 19,9 9 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5965 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 19,71609 3 17,78325 192 1 12,833 6 18,7 7 19,6 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6531 1103 19,45937 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 29 19,64859 4 18,1083333 131 1 17,15 4 16,85 5 19,025 6 18,7 8 19,8 36 17,125 0 0 0 0 0 0
3013 1105 19,25061 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 19,40637 5 17,6132 245 1 16,866 4 14,9 6 19,4 7 17,5 41 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1116 19,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 19,00000 6 14,2721667 1492 1 8,533 6 18,7 8 20 15 14,6 37 15 38 8,8 0 0 0 0 0 0
1080 5126 17,79896 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 29 18,20837 7 14,7083333 1303 1 11,4 4 8,95 6 18,9 7 17,85 9 19,1 43 12,05 0 0 0 0 0 0
4273 1116 17,81818 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 17,81818 8 12,9583333 2074 1 9,65 6 19,2 7 17,65 24 7,45 42 10,75 43 13,05 0 0 0 0 0 0
6813 1116 17,58096 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 17,58096 9 12,575 2261 1 13,55 4 5,75 5 13,9 6 18,7 7 15,95 36 7,6 0 0 0 0 0 0
7077 1116 17,54112 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 17,54112 10 13,9333333 1634 1 9,65 6 18,8 7 17,65 24 11,95 25 11,35 43 14,2 0 0 0 0 0 0
5582 1116 15,40363 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 29 17,48210 11 13,225 1946 1 14,6 4 14,9 6 16,7 7 13,5 24 4,6 43 15,05 0 0 0 0 0 0
4773 1105 16,76334 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 17,47576 12 10,5 3307 1 14,75 4 7,45 6 18,8 7 17,7 19 5,45 37 3,85 38 5,5 0 0 0 0
4178 5305 19,19570 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 29 17,23421 13 11,7916667 2632 1 11,9 6 18 8 20 24 7,4 42 11,3 43 2,15 0 0 0 0 0 0
6875 1116 15,00914 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 29 17,00000 14 13,7118333 1728 1 14,271 4 8,9 6 16,8 7 17,75 10 16,25 43 8,3 0 0 0 0 0 0
1857 5128 17,99460 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 29 16,90320 15 14,4132 1424 1 11,166 6 13,3 7 18,55 24 17,95 43 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
174 1111 17,17519 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 29 16,71931 16 14,97 1205 1 11,4 4 11,8 6 16,8 8 19,45 43 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
999 1105 15,56218 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 16,49001 17 13,9083333 1647 1 14,35 4 7,8 6 16,2 7 17,55 10 17,8 43 9,75 0 0 0 0 0 0
6880 1116 16,11641 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 16,11641 18 13,6693333 1752 1 8,566 4 8,8 6 18,6 7 15,55 9 16,7 43 13,8 0 0 0 0 0 0
4842 1116 13,85137 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 29 15,60495 19 12,51 2291 1 9,4 4 7,45 6 17,2 7 18,3 41 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0
1143 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 15,53049 20 12,68 2202 1 8,85 4 3,35 6 16,8 7 16 10 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
4443 1116 15,25255 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 15,25255 21 11,775 2639 1 14,6 4 4,25 5 2,175 6 18,4 8 19,45 0 0 0 0 0 0 0 0
1051 1116 15,13685 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 15,13685 22 14,2785714 1487 1 13,65 4 6,55 6 17,8 8 18,2 22 16,9 43 12,7 68 14,15 0 0 0 0
5446 1105 16,64393 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 15,10063 23 13,62 1770 1 10 4 10,8 6 17,8 7 9,9 41 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
1776 5302 18,17302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 29 15,00000 24 9,20833333 3935 1 8 6 16,3 8 20 24 3,2 42 7,05 43 0,7 0 0 0 0 0 0
5925 1116 14,48217 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 14,48217 25 12,45 2311 1 6,3 6 14,8 7 16 24 5,35 41 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
3395 1105 15,26459 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 14,38951 26 12,53 2276 1 8,4 4 6,55 6 19,3 7 11,2 9 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0
4479 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 14,27996 27 9,86666667 3618 1 4,35 6 18,1 7 18,15 25 9,45 37 0,25 43 8,9 0 0 0 0 0 0
232 1105 15,51021 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 29 14,20278 28 13,111 2002 1 11,266 4 9,4 6 18,2 7 12,7 41 17 43 10,1 0 0 0 0 0 0
1050 1116 14,19717 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 14,19717 29 14,775 1275 1 16,1 4 5,7 6 15 8 18 22 18,5 68 15,35 0 0 0 0 0 0
5900 1116 13,97798 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 13,97798 30 11,6132 2722 1 9,066 6 15,4 7 18,15 24 6,65 43 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 1116 12,82658 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 29 13,94645 31 10,75 3165 1 9,85 4 6,55 5 2,85 6 17,7 7 15,05 41 12,5 0 0 0 0 0 0
4173 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 13,00000 32 13,5066 1822 1 7,233 4 10,15 6 16,7 7 18,05 41 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
4125 1116 12,82890 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 12,82890 33 9,47142857 3812 1 7,7 6 17,5 8 19,2 24 4,2 25 4,8 41 9,6 43 3,3 0 0 0 0
500 1116 11,92218 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 11,92218 34 7,79166667 4665 1 8,45 6 13,9 7 14,55 24 5,25 25 2,85 37 1,75 0 0 0 0 0 0
4418 1116 11,15130 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 11,15130 35 9,13333333 3972 1 8,85 4 4,7 6 13,8 7 7,3 41 14,2 43 5,95 0 0 0 0 0 0
4151 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 29 11,00000 36 9,45 3823 1 2,2 6 18,1 7 14,2 24 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 1116 10,90813 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 10,90813 37 8,95 4092 1 6,05 4 4 6 14,7 7 11,7 10 14,75 43 2,5 0 0 0 0 0 0
1362 1116 9,85159 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 9,85159 38 11,9 2571 1 5,4 6 10,4 8 17,5 41 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1377 1116 8,86800 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 8,86800 39 4,91 6052 1 4,4 6 10,1 7 7,85 24 0,45 43 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0
4911 1116 8,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 29 8,00000 40 4,79 6090 1 2,85 6 6 7 9,4 24 3,6 43 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0