ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΩΔ ΥΠ ΚΩΔ ΤΜ ΒΠ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΒΠΠ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠΠ (ΑΠO 44) ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 M9 B9
5992 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 20,00000 1 17,7583333 199 1 16,8 4 17,1 5 17,025 6 19,7 7 19,4 36 16,525 0 0 0 0 0 0
4366 1110 19,40128 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 19,66850 2 17,3818333 312 1 16,966 4 14,85 5 19,45 7 19,3 36 17,775 43 15,95 0 0 0 0 0 0
5374 1116 19,60351 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 19,60351 3 18,34 95 1 17,45 4 15,45 6 19,2 7 19,6 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5815 1113 19,27741 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 19,53641 4 17,57 259 1 17,3 4 16,4 5 18,1 7 19,5 36 16,55 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1105 19,30960 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 19,28846 5 17,3 329 1 16,3 4 11,9 6 19,8 7 19,35 10 19,15 0 0 0 0 0 0 0 0
4938 1105 19,29114 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 19,24606 6 16,65 536 1 16,45 4 13,4 5 14,9 6 18,6 7 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6446 1116 19,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 19,00000 7 16,5116 571 1 17,533 4 13 5 16,825 7 19,6 36 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0
4560 1113 18,74494 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 18,70051 8 16,9458333 433 1 15,05 4 14,85 5 18,725 6 18,4 7 19,6 36 15,05 0 0 0 0 0 0
3858 1105 19,14541 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 18,26958 9 14,1285714 1553 1 11,5 4 13,8 5 8,75 6 19,6 7 19,2 10 19,4 43 6,65 0 0 0 0
3013 1105 19,25061 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 17,95278 10 17,6132 245 1 16,866 4 14,9 6 19,4 7 17,5 41 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0
385 1116 17,53720 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,53720 11 15,8666667 822 1 12,95 4 12,3 6 17,9 7 19,45 41 19,4 43 13,2 0 0 0 0 0 0
347 1116 17,51646 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,51646 12 15,93 788 1 12,4 4 15,85 5 14,6 6 18,4 7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 1108 19,03676 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 17,41099 13 15,215 1102 1 16,65 4 10,45 5 16,825 7 16,8 36 15,35 0 0 0 0 0 0 0 0
2382 1105 17,57394 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 17,21915 14 13,9583333 1616 1 13,85 4 5,7 6 19,5 7 19,1 10 17,7 43 7,9 0 0 0 0 0 0
7254 1116 17,19280 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 17,19280 15 15,61 936 1 15,75 4 13,3 5 17,75 7 15,95 36 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0
6889 1108 18,67386 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 17,00000 16 13,5583333 1794 1 14,7 4 10,2 5 14,35 7 19,1 36 12,45 43 10,55 0 0 0 0 0 0
4060 1109 18,44720 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 16,66324 17 14,1958333 1528 1 15,5 4 12,05 5 11,025 6 16,2 7 18,5 36 11,9 0 0 0 0 0 0
4773 1105 16,76334 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 16,14202 18 10,5 3307 1 14,75 4 7,45 6 18,8 7 17,7 19 5,45 37 3,85 38 5,5 0 0 0 0
4201 1116 15,74218 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,74218 19 13,27 1929 1 11,95 4 7,55 5 9,45 6 19,2 7 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0
3083 1111 19,05354 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 15,69553 20 15,725 883 1 16,6 4 12,7 6 16,5 7 14,2 41 15,6 43 18,75 0 0 0 0 0 0
6813 1116 17,58096 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 2 15,52329 21 12,575 2261 1 13,55 4 5,75 5 13,9 6 18,7 7 15,95 36 7,6 0 0 0 0 0 0
1608 1111 17,04920 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 15,51682 22 13,2666667 1933 1 14,7 4 9,1 5 12,975 7 18,5 36 10,975 43 13,35 0 0 0 0 0 0
7155 1116 15,49660 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,49660 23 15,29 1075 1 12,35 4 8,65 6 18,5 7 18 10 18,95 0 0 0 0 0 0 0 0
3617 1109 17,62238 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 15,43776 24 11,845 2594 1 16,6 4 6,8 5 8,35 7 18,9 36 8,575 0 0 0 0 0 0 0 0
5582 1116 15,40363 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,40363 25 13,225 1946 1 14,6 4 14,9 6 16,7 7 13,5 24 4,6 43 15,05 0 0 0 0 0 0
6875 1116 15,00914 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,00914 26 13,7118333 1728 1 14,271 4 8,9 6 16,8 7 17,75 10 16,25 43 8,3 0 0 0 0 0 0
1006 1109 16,84014 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 15,00000 27 14,57 1367 1 11,5 4 15,3 6 16,5 7 15,65 41 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0
999 1105 15,56218 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 14,49359 28 13,9083333 1647 1 14,35 4 7,8 6 16,2 7 17,55 10 17,8 43 9,75 0 0 0 0 0 0
7229 1101 15,00000 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 14,15174 29 12,2366 2412 1 12,333 4 12,55 5 11,4 7 16,5 36 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3329 1102 15,15576 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 14,11332 30 10,4541667 3334 1 14,15 4 10,7 5 10,525 7 15,05 36 9,75 43 2,55 0 0 0 0 0 0
4842 1116 13,85137 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,85137 31 12,51 2291 1 9,4 4 7,45 6 17,2 7 18,3 41 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6880 1116 16,11641 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 2 13,73094 32 13,6693333 1752 1 8,566 4 8,8 6 18,6 7 15,55 9 16,7 43 13,8 0 0 0 0 0 0
5520 1116 13,69202 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,69202 33 12,575 2261 1 7,95 4 7 5 6 6 17,5 7 18,6 10 18,4 0 0 0 0 0 0
5446 1105 16,64393 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,44541 34 13,62 1770 1 10 4 10,8 6 17,8 7 9,9 41 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3919 1105 15,25202 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,23398 35 13,68 1746 1 11,9 4 8,5 6 17,3 7 13,1 41 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 1116 13,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,00000 36 12,58 2260 1 8,15 4 8,55 6 19 7 11,1 9 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 1116 12,82658 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,82658 37 10,75 3165 1 9,85 4 6,55 5 2,85 6 17,7 7 15,05 41 12,5 0 0 0 0 0 0
3365 1116 12,33833 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,33833 38 10,8 3143 1 8,9 4 7,05 6 17,3 7 14,75 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1442 1105 16,04727 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 12,14370 39 13,04 2031 1 8,5 4 5,35 6 18,7 7 12,85 41 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1143 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 11,00000 40 12,68 2202 1 8,85 4 3,35 6 16,8 7 16 10 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3028 1116 10,84077 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 10,84077 41 11,0833333 2995 1 11,6 4 6,65 6 14,5 7 10,75 10 15,4 24 7,6 0 0 0 0 0 0
746 1116 9,93160 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 9,93160 42 8,245 4427 1 12,15 4 4,75 5 4,075 7 16,3 36 3,95 0 0 0 0 0 0 0 0
508 1116 8,13339 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 8,13339 43 9,91 3593 1 5,95 4 3,35 6 16,1 7 10,6 10 13,55 0 0 0 0 0 0 0 0
6405 1116 8,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 8,00000 44 9,15 3964 1 7,1 4 2,4 6 15,5 7 11,65 24 3,3 43 14,95 0 0 0 0 0 0