ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 18  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
6198 19,737 1 19,99095 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 19,34 3 1 18,6 23 19,73 37 18,9 38 19,5 39 19,98 0 0 0 0 0 0 0 0
2858 19,543 2 20,00000 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,455 285 1 16,45 15 17,78 22 20 37 19,85 38 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2330 19,476 3 19,70074 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,5 271 1 14,5 22 20 37 17,55 38 15,6 39 19,85 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 19,469 4 19,77514 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 18,65 44 1 18,15 9 19,8 22 19,5 23 19,55 37 18,9 38 16 0 0 0 0 0 0
1024 19,464 5 19,45305 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18 18,685 38 1 16,95 15 19,83 23 19,6 37 18,25 38 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0
6646 19,385 6 19,62665 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,99 150 1 18,95 23 19,8 37 16 38 15,5 39 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4609 19,333 7 19,22564 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 18 17,4634 282 1 13,63 21 16,68 22 18,9 37 19,8 38 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0
5770 19,283 8 19,03964 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,495 273 1 13,85 22 19,55 37 18,45 38 15,9 39 19,73 0 0 0 0 0 0 0 0
5820 19,283 8 19,46295 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,85 171 1 17,55 8 19,35 23 19,65 37 16,5 38 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2166 19,276 10 19,13685 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 18,02 143 1 16,35 6 18,6 23 19,1 37 18,25 38 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2372 19,227 11 19,08470 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,54 262 1 17,35 6 18,3 23 19,1 37 18,45 38 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0
7060 19,216 12 19,25751 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 17,79 187 1 16,85 22 16,35 37 18,25 38 17,8 39 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4073 19,211 13 19,11622 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18 17,965 154 1 17 15 18,78 23 19,45 37 17,9 38 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4599 19,199 14 19,29517 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,26 640 1 14,5 22 19,7 37 13,7 38 13,5 41 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6877 19,193 15 19,36095 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,94 422 1 16,7 22 18,7 23 19,85 37 16,95 38 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
5882 19,186 16 18,96917 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,99 737 1 12,85 26 18,65 37 16,55 38 11,9 400 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2417 19,182 17 19,11832 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,2366 658 1 11,33 26 19,65 37 15,1 38 15,3 400 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
6390 19,162 18 19,32692 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,275 1410 1 17,4 19 6,35 22 13,7 23 19,65 37 16,95 38 11,6 0 0 0 0 0 0
3910 19,137 19 19,37397 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,17 357 1 12,55 22 17,9 23 19,7 37 19 38 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2093 19,13 20 18,82077 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 18 17,56 259 1 15,1 19 18,15 23 18,9 37 18,45 38 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2623 19,122 21 19,35094 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,68 511 1 14,7 15 18,65 22 19,5 37 17,35 38 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6369 19,07 22 19,09652 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18 16,07 715 1 17,1 10 18,75 23 19,75 37 12,25 38 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
5679 19,061 23 19,21244 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 17,43333333 291 1 12,2 8 20 23 19,65 37 16,9 38 16,6 39 19,25 0 0 0 0 0 0
4077 19,032 24 19,18017 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,1375 1075 1 17,1 23 19,7 37 11,35 38 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4571 19,028 25 19,06984 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,95 416 1 15 23 15,95 37 18,3 38 15,8 39 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0
5709 19,027 26 19,21336 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,59 530 1 15,9 6 18,2 23 19,55 37 15 38 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
896 18,883 27 18,85569 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,35 1000 1 12,75 6 19,4 23 19,7 37 13,8 38 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
3214 18,816 28 19,02495 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,4566 563 1 13,63 22 13,9 37 18,15 38 17 39 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6552 18,734 29 19,07274 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18 16,32 619 1 14,6 6 18,7 23 17,85 37 18,05 38 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5314 18,726 30 17,70527 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 14,4774 1324 1 11,8 26 19,2 37 9,9 38 11,8 400 19,69 0 0 0 0 0 0 0 0
3554 18,702 31 17,44988 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,10833333 1086 1 14,4 6 19,1 22 19,6 23 18,65 37 8,5 38 10,4 0 0 0 0 0 0
1758 18,552 32 17,72923 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,53333333 934 1 11,1 22 16,7 32 20 37 17,35 38 13,8 39 14,25 0 0 0 0 0 0
755 18,541 33 18,98274 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,84 802 1 15,6 23 18,9 37 13,5 38 11,6 39 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5524 18,533 34 19,05253 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 12,711 2043 1 14,9 26 19,8 37 9,8 38 10,6 400 8,455 0 0 0 0 0 0 0 0
1462 18,505 35 19,16658 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,45 962 1 13,3 6 18,5 22 19,7 23 16,95 37 15,15 38 9,1 0 0 0 0 0 0
4305 18,503 36 17,99295 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,90833333 772 1 14,7 22 17,2 37 13,25 38 13,4 39 19,7 43 17,2 0 0 0 0 0 0
6796 18,479 37 19,05166 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 16,17 681 1 14,7 15 18,65 23 18,95 37 14,05 38 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2249 18,37 38 18,61242 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,9132 1166 1 15,23 26 18,65 37 14,35 38 8,333 400 18 0 0 0 0 0 0 0 0
7039 18,33 39 17,51127 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,44 968 1 13,85 6 17,5 23 19,45 37 14,1 38 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0
5627 18,328 40 19,00000 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,515 939 1 12,3 15 18,83 22 17,65 37 18,4 38 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2119 18,172 41 18,77056 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,275 1027 1 14,55 15 18,78 23 19,4 37 13,05 38 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5935 18,035 42 18,69310 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 12,93 1958 1 13,8 22 19,5 32 20 37 6,35 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4930 17,998 43 18,58011 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,39166667 981 1 15,5 9 19,2 22 17,8 23 19,3 37 7,55 38 13 0 0 0 0 0 0
1270 17,996 44 17,27405 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 14,1932 1445 1 13,47 22 17,5 23 19,9 37 10,9 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 17,974 45 18,61206 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 13,29583333 1798 1 13,35 15 5,4 23 18,35 37 14,35 38 14,2 39 14,13 0 0 0 0 0 0
5416 17,969 46 18,74409 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,80833333 819 1 11,9 6 18,5 10 17,25 22 17,85 37 15,35 38 14 0 0 0 0 0 0
1033 17,952 47 18,30774 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,2495 1035 1 13,7 22 18,6 23 19,3 37 10,35 38 10,9 39 18,65 0 0 0 0 0 0
1863 17,942 48 18,36912 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,84 1184 1 14,75 6 18,3 22 17,4 37 11,05 38 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0
6991 17,898 49 18,51074 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,2625 1418 1 10,55 22 18,3 37 16,8 38 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3073 17,811 50 17,57954 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,34 1380 1 14,55 6 19 22 16,8 37 15,15 38 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
3621 17,79 51 18,53765 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,635 886 1 14 22 15,2 37 16,05 38 14,2 39 18,73 0 0 0 0 0 0 0 0
1928 17,724 52 17,50896 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,64166667 1264 1 13,75 6 18,8 22 17,8 23 19,3 37 10,9 38 7,3 0 0 0 0 0 0
3566 17,638 53 17,51264 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 18 15,185 1056 1 12,1 15 18,63 22 14,7 37 17 38 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2091 17,596 54 19,01924 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 15,71 856 1 14,7 23 17,95 37 14,35 38 15,4 39 16,15 0 0 0 0 0 0 0 0
4514 17,404 55 18,34070 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18 14,25 1422 1 13,1 6 18,9 22 17,5 37 12,8 38 6,1 43 17,1 0 0 0 0 0 0
1514 17,398 56 17,86461 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,92 1163 1 13,9 15 17,95 22 13,8 37 15,35 38 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6592 17,396 57 18,70741 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18 14,175 1448 1 12,7 22 14,05 37 14,25 38 10,1 39 19,78 0 0 0 0 0 0 0 0
6760 17,385 58 17,70473 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 15,01 1123 1 15,9 23 11,85 37 13,45 38 16,8 39 17,05 0 0 0 0 0 0 0 0
890 17,379 59 18,27687 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,105 1480 1 14,85 15 16,48 22 18,1 37 11,9 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
4589 17,359 60 17,79211 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 12,615 2088 1 14,25 15 9,725 23 19,05 37 10,85 38 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2769 17,359 60 19,01908 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 13,89683333 1555 1 12,73 21 11,17 22 19,4 37 16,55 38 6,1 39 17,43 0 0 0 0 0 0
3887 17,35 62 17,51309 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18 14,97916667 1140 1 11,1 6 18,5 22 14,05 37 12,6 38 14,3 39 19,33 0 0 0 0 0 0
3237 17,321 63 17,51907 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 13,45 1739 1 15,15 6 18 22 18,2 37 10,3 38 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3819 17,289 64 15,91752 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,81 1585 1 12,7 6 18,8 22 16,5 37 12,05 38 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5839 17,283 65 17,89494 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 13,63 1666 1 12,45 6 17,1 22 19 37 14,5 38 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0
2780 17,202 66 17,13825 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 14,73 1226 1 13,25 22 14 37 12,3 38 15,4 39 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0
2643 17,142 67 18,18477 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,655 1258 1 13,3 15 15,08 23 18,05 37 12,65 38 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6213 17,079 68 17,97425 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,17 1451 1 15,85 15 15,6 23 17,75 37 12,25 38 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 17,069 69 16,28437 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,755 2015 1 15,4 22 17,6 37 5,75 38 10,2 39 14,83 0 0 0 0 0 0 0 0
3215 17,033 70 16,24892 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,44 1740 1 14,45 6 14,9 23 18,4 37 11,95 38 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1083 17,019 71 16,91037 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18 14,77083333 1211 1 10,55 19 13,95 23 18,35 37 14,15 38 14,1 39 17,53 0 0 0 0 0 0
2573 17,015 72 18,25346 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 14,05466667 1501 1 15,5 6 16,6 21 11,38 22 16,05 37 13,2 38 11,6 0 0 0 0 0 0
1292 17,006 73 16,22338 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,5982 2983 1 13,57 15 3,275 22 17,8 37 7,85 38 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0
60 16,999 74 16,21672 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,1415 1866 1 13,87 22 15,8 37 14,8 38 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3978 16,995 75 15,16031 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,89 1971 1 13,75 6 19,3 23 17,4 37 8,5 38 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0
3763 16,978 76 16,30232 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,79 1600 1 8,7 15 17,15 22 18,5 37 13,6 38 11 0 0 0 0 0 0 0 0
3897 16,957 77 16,17738 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,095 1888 1 14,3 15 12,23 22 13,45 37 13,8 38 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4881 16,882 78 16,21158 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,8132 1582 1 13,47 22 16,55 37 8,75 38 11,7 39 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6863 16,873 79 16,10018 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,38 1761 1 13,65 22 19,8 23 19,6 37 5,85 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6259 16,835 80 17,23780 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 13,56 1690 1 14,35 23 19 37 5,35 38 10,8 39 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0
3197 16,819 81 17,43517 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 11,13 2734 1 8,75 23 19,4 37 13,95 38 9,1 39 4,45 0 0 0 0 0 0 0 0
3430 16,715 82 15,41555 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,1 1883 1 12,95 6 18,5 22 15,25 37 10,6 38 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5738 16,703 83 15,94437 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,3166 2648 1 14,15 15 9,083 22 17,7 37 8,95 38 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4896 16,702 84 17,01039 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,89 1557 1 14,95 22 11,2 37 12 38 12,8 39 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0
4515 16,688 85 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 12,3532 2192 1 11,97 22 13,05 23 19,25 37 8 38 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0
6538 16,641 86 15,97057 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,325 1784 1 12,35 22 18,2 37 12,8 38 5,2 39 18,08 0 0 0 0 0 0 0 0
3938 16,625 87 17,34417 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18 13,72 1623 1 12,8 6 17 23 17,35 37 10,55 38 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0
3713 16,616 88 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 12,7866 2006 1 11,53 6 18,1 22 17,7 37 10,5 38 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0
5131 16,614 89 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 12,40833333 2171 1 15,05 6 18,5 10 10,2 22 12,5 37 10,9 38 7,3 0 0 0 0 0 0
1850 16,604 90 16,60029 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 18 13,39 1757 1 13,7 6 17,4 22 15 37 13,05 38 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0
6098 16,597 91 15,84638 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,82 2415 1 13,85 6 ΑΠΣ 15 11,55 22 18 37 11,8 38 3,9 0 0 0 0 0 0
1734 16,58 92 16,02784 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,18 2706 1 16,75 4 8,3 22 16,15 37 9,4 38 5,3 68 ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0
1207 16,507 93 16,20791 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 11,837 2412 1 13,5 26 18,85 37 3,5 38 6,9 400 16,44 0 0 0 0 0 0 0 0
876 16,461 94 15,44670 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 13,5132 1712 1 12,97 7 18,6 23 14,5 37 13,2 38 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0
4840 16,404 95 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 12,7 2047 1 12,85 15 14,85 22 17,95 37 10,45 38 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0
1590 16,381 96 15,83572 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 11,4055 2599 1 14,03 26 19,65 37 2,05 38 3,1 52 18,4 400 11,2 0 0 0 0 0 0
1435 16,367 97 15,63457 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,695 2481 1 7,5 23 17,55 37 16,85 38 9,8 39 6,775 0 0 0 0 0 0 0 0
3514 16,356 98 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 13,305 1792 1 12,65 15 17,58 22 13,15 37 12,05 38 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
3789 16,332 99 16,55256 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 18 9,889 3284 1 13 26 19,4 37 6,7 38 4,4 400 5,945 0 0 0 0 0 0 0 0
5315 16,332 99 15,83868 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,86 1981 1 15,3 22 15,45 23 17,8 37 9,55 38 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6892 16,293 101 15,56625 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,9165 2377 1 12,37 22 16,35 37 10,75 38 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 16,223 102 15,50201 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,19 3166 1 12,2 22 18,25 23 7,1 37 6,8 38 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6151 16,163 103 15,44647 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,675 2057 1 9,65 23 19,5 37 7,65 38 8 39 18,58 0 0 0 0 0 0 0 0
1858 16,152 104 15,43643 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,558 2536 1 11,95 23 17,09 37 11,6 38 8,1 39 9,05 0 0 0 0 0 0 0 0
1912 16,107 105 15,12893 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,425 2594 1 10,85 26 17,75 37 4,45 38 6 400 18,08 0 0 0 0 0 0 0 0
5672 16,098 106 14,72083 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,793 2437 1 5,99 26 18,95 37 11,7 38 4,7 400 17,63 0 0 0 0 0 0 0 0
1833 16,09 107 15,72967 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,4566 2154 1 16,43 15 14,35 23 15,2 37 10,6 38 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0
6529 16,084 108 15,87558 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,50833333 2139 1 12,45 19 10,45 22 16,55 37 13 38 8,1 39 14,5 0 0 0 0 0 0
5172 16,075 109 16,64033 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 11,39716667 2604 1 9,618 26 19,7 32 17,49 37 6,35 38 7,4 400 7,825 0 0 0 0 0 0
3069 16,031 110 15,32522 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,9546 2805 1 16,65 21 11,17 22 13,6 37 8,15 38 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6410 15,98 111 14,35883 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,39133333 2610 1 7,633 26 19,3 37 6,05 38 3,9 52 18,8 400 12,67 0 0 0 0 0 0
5512 15,951 112 14,75490 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,395 2606 1 7,9 26 18,45 37 9,2 38 2,9 400 18,53 0 0 0 0 0 0 0 0
6890 15,935 113 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 11,15833333 2715 1 9,25 6 18,8 15 7,5 22 14,9 37 10 38 6,5 0 0 0 0 0 0
4641 15,852 114 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 11,1466 2726 1 13,23 22 13,9 37 5,8 38 2,9 41 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
4143 15,836 115 15,14607 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,96 1945 1 10,7 10 17,2 23 13,1 37 15,3 38 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0
4740 15,826 116 16,30891 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,965 1942 1 12,55 22 9,2 37 15,9 38 9,6 39 17,58 0 0 0 0 0 0 0 0
1376 15,816 117 15,12762 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,3 2214 1 8,9 22 17,75 37 14,45 38 4 41 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0
1832 15,744 118 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 11,22583333 2688 1 6,6 26 18 37 8,65 38 3,5 52 19,2 400 11,41 0 0 0 0 0 0
5256 15,722 119 15,70177 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,65 2070 1 11,35 22 12,35 37 7,95 38 14 39 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
5435 15,701 120 14,28682 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,28 2666 1 10,1 6 18,5 22 16,7 37 5,7 38 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2449 15,673 121 14,99637 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,61 2976 1 8,65 22 17 37 5,55 38 12,6 39 9,25 0 0 0 0 0 0 0 0
5079 15,625 122 14,95435 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 9,9304 3267 1 12 21 7,602 23 19,05 37 6,1 38 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0
1187 15,606 123 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 12,22014286 2253 1 10,87 6 18,6 22 15,75 37 5,7 38 7 39 15,98 43 12 0 0 0 0
780 15,475 124 16,66378 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18 12,26 2233 1 11,8 22 12,85 37 9,8 38 9,4 43 17,45 0 0 0 0 0 0 0 0
7058 15,422 125 14,20403 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,695 2481 1 10,3 22 17,75 37 8,05 38 8,1 39 14,28 0 0 0 0 0 0 0 0
4987 15,413 126 14,83706 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 12,45 2156 1 12,1 23 16,4 37 14,75 38 6,1 39 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0
3930 15,399 127 14,75651 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,345 2635 1 11,25 23 16,8 37 10,65 38 5,3 39 12,73 0 0 0 0 0 0 0 0
5015 15,275 128 14,49480 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,33 2645 1 13,6 22 14,95 23 17,45 37 4,35 38 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1413 15,253 129 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 11,15 2718 1 13,7 10 17,4 22 11,9 37 5,65 38 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0
4826 15,244 130 14,46868 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,6226 2972 1 12,9 21 13,16 23 9,15 37 10,1 38 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0
4511 15,232 131 14,61153 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,8082 2426 1 12,17 23 18,75 37 5,4 38 4 39 18,73 0 0 0 0 0 0 0 0
2316 15,184 132 14,56949 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 8,41 3871 1 12,3 19 1,8 22 16,1 37 7,65 38 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0
2220 15,177 133 14,56345 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,871 2395 1 11,95 6 14,47 22 15,25 32 19,11 37 5,25 38 5,2 0 0 0 0 0 0
2533 15,165 134 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 10,66 2953 1 13,5 6 18,4 22 12,35 37 5,45 38 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2245 15,134 135 14,57539 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,705 2474 1 9,35 23 16,13 37 5,95 38 9,1 39 18 0 0 0 0 0 0 0 0
4322 15,124 136 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 9,82 3314 1 10,05 6 19,5 23 11,65 37 3,2 38 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0
6367 15,053 137 14,58210 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,4132 2596 1 10,77 22 15,5 37 6,85 38 7,7 39 16,25 0 0 0 0 0 0 0 0
6742 14,999 138 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 10,6566 2956 1 12,03 6 17,2 22 17,2 37 1,95 38 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0
1932 14,994 139 14,83150 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,36 2625 1 10,95 22 12,6 37 9,85 38 5,2 39 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0
125 14,961 140 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 10,77633333 2905 1 9,333 6 18,5 15 12,23 22 17,9 37 3,4 38 3,3 0 0 0 0 0 0
3975 14,961 140 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 10,39 3087 1 9,55 9 19,8 23 13,05 37 7,25 38 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0
7236 14,959 142 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 18 10,62 2973 1 12 15 13,85 22 14,15 37 6,3 38 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0
5424 14,934 143 14,78962 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,675 2945 1 9,05 22 18,4 37 6,9 38 5,2 39 13,83 0 0 0 0 0 0 0 0
6507 14,92 144 14,33499 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 8,83 3729 1 11,45 15 5,95 22 16,25 37 4,1 38 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 14,916 145 14,10428 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 11,64583333 2501 1 12,4 6 17,6 22 14,7 37 6,55 38 3,8 39 14,83 0 0 0 0 0 0
1528 14,862 146 14,96776 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,9232 2824 1 12,97 6 11,5 22 15,25 37 7,7 38 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0
4423 14,797 147 14,22054 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 10,3 3123 1 8,95 22 17,15 37 6,6 38 4,8 39 14 0 0 0