ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 2  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
5992 19,519 1 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 17,75833333 195 1 16,8 4 17,1 5 17,03 6 19,7 7 19,4 36 16,53 0 0 0 0 0 0
5374 19,406 2 19,60351 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 18,34 93 1 17,45 4 15,45 6 19,2 7 19,6 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5815 19,343 3 19,27741 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 17,57 255 1 17,3 4 16,4 5 18,1 7 19,5 36 16,55 0 0 0 0 0 0 0 0
4366 19,32 4 19,40128 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 17,38183333 306 1 16,97 4 14,85 5 19,45 7 19,3 36 17,78 43 15,95 0 0 0 0 0 0
2001 19,316 5 19,30960 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 17,3 323 1 16,3 4 11,9 6 19,8 7 19,35 10 19,15 0 0 0 0 0 0 0 0
4938 19,304 6 19,29114 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 16,65 517 1 16,45 4 13,4 5 14,9 6 18,6 7 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6446 19,234 7 19,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 16,5116 551 1 17,53 4 13 5 16,83 7 19,6 36 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0
4560 19,195 8 18,74494 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 16,94583333 419 1 15,05 4 14,85 5 18,73 6 18,4 7 19,6 36 15,05 0 0 0 0 0 0
3013 19,114 9 19,25061 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 17,6132 241 1 16,87 4 14,9 6 19,4 7 17,5 41 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3858 19,032 10 19,14541 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 14,12857143 1466 1 11,5 4 13,8 5 8,75 6 19,6 7 19,2 10 19,4 43 6,7 0 0 0 0
347 18,613 11 17,51646 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,93 760 1 12,4 4 15,85 5 14,6 6 18,4 7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
7254 18,457 12 17,19280 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,61 899 1 15,75 4 13,3 5 17,75 7 15,95 36 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0
385 18,307 13 17,53720 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,86666667 790 1 12,95 4 12,3 6 17,9 7 19,45 41 19,4 43 13,2 0 0 0 0 0 0
2049 18,25 14 19,03676 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 15,215 1048 1 16,65 4 10,45 5 16,83 7 16,8 36 15,35 0 0 0 0 0 0 0 0
2382 17,736 15 17,57394 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,95833333 1523 1 13,85 4 5,7 6 19,5 7 19,1 10 17,7 43 7,9 0 0 0 0 0 0
6889 17,714 16 18,67386 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 13,55833333 1691 1 14,7 4 10,2 5 14,35 7 19,1 36 12,45 43 10,55 0 0 0 0 0 0
5582 17,285 17 15,40363 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,225 1827 1 14,6 4 14,9 6 16,7 7 13,5 24 4,6 43 15,05 0 0 0 0 0 0
1608 17,199 18 17,04920 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 13,26666667 1814 1 14,7 4 9,1 5 12,98 7 18,5 36 10,98 43 13,35 0 0 0 0 0 0
3083 17,195 19 19,05354 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 2 15,725 847 1 16,6 4 12,7 6 16,5 7 14,2 41 15,6 43 18,75 0 0 0 0 0 0
4060 17,159 20 18,44720 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 14,19583333 1444 1 15,5 4 12,05 5 11,03 6 16,2 7 18,5 36 11,9 0 0 0 0 0 0
7155 17,104 21 15,49660 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 15,29 1023 1 12,35 4 8,65 6 18,5 7 18 10 18,95 0 0 0 0 0 0 0 0
4201 16,843 22 15,74218 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,27 1811 1 11,95 4 7,55 5 9,45 6 19,2 7 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6875 16,578 23 15,00914 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 13,71183333 1627 1 14,27 4 8,9 6 16,8 7 17,75 10 16,25 43 8,3 0 0 0 0 0 0
3617 16,45 24 17,62238 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 11,845 2405 1 16,6 4 6,8 5 8,35 7 18,9 36 8,575 0 0 0 0 0 0 0 0
999 16,34 25 15,56218 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,90833333 1550 1 14,35 4 7,8 6 16,2 7 17,55 10 17,8 43 9,75 0 0 0 0 0 0
6880 16,134 26 16,11641 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 2 13,66933333 1651 1 8,566 4 8,8 6 18,6 7 15,55 9 16,7 43 13,8 0 0 0 0 0 0
7229 15,972 27 15,00000 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 12,2366 2246 1 12,33 4 12,55 5 11,4 7 16,5 36 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5446 15,933 28 16,64393 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,62 1669 1 10 4 10,8 6 17,8 7 9,9 41 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6813 15,93 29 17,58096 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 2 12,575 2110 1 13,55 4 5,75 5 13,9 6 18,7 7 15,95 36 7,6 0 0 0 0 0 0
1006 15,853 30 16,84014 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 2 14,57 1296 1 11,5 4 15,3 6 16,5 7 15,65 41 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0
1442 15,837 31 16,04727 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,04 1906 1 8,5 4 5,35 6 18,7 7 12,85 41 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
4842 15,833 32 13,85137 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,51 2138 1 9,4 4 7,45 6 17,2 7 18,3 41 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5520 15,7 33 13,69202 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,575 2110 1 7,95 4 7 5 6 6 17,5 7 18,6 10 18,4 0 0 0 0 0 0
4773 15,471 34 16,76334 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 10,5 3038 1 14,75 4 7,45 6 18,8 7 17,7 19 5,45 37 3,85 38 5,5 0 0 0 0
3329 15,355 35 15,15576 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 2 10,45416667 3061 1 14,15 4 10,7 5 10,53 7 15,05 36 9,75 43 2,55 0 0 0 0 0 0
3919 15,261 36 15,25202 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 2 13,68 1645 1 11,9 4 8,5 6 17,3 7 13,1 41 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 15,121 37 13,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 12,58 2109 1 8,15 4 8,55 6 19 7 11,1 9 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0
3365 14,729 38 12,33833 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 10,8 2895 1 8,9 4 7,05 6 17,3 7 14,75 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 14,309 39 12,82658 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 10,75 2914 1 9,85 4 6,55 5 2,85 6 17,7 7 15,05 41 12,5 0 0 0 0 0 0
1143 13,95 40 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 2 12,68 2055 1 8,85 4 3,35 6 16,8 7 16 10 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3028 13,941 41 10,84077 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 11,08333333 2758 1 11,6 4 6,65 6 14,5 7 10,75 10 15,4 24 7,6 0 0 0 0 0 0
6405 13,259 42 8,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 9,15 3577 1 7,1 4 2,4 6 15,5 7 11,65 24 3,3 43 14,95 0 0 0 0 0 0
746 13,23 43 9,93160 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 8,245 3937 1 12,15 4 4,75 5 4,075 7 16,3 36 3,95 0 0 0 0 0 0 0 0
508 12,097 44 8,13339 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 2 9,91 3276 1 5,95 4 3,35 6 16,1 7 10,6 10 13,55 0 0 0 0 0 0 0 0