ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 4  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 B9 B10
2928 16,495 1 16,97052 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 4 12,96383333 1943 1 13,23 4 9,95 5 14,48 9 16,2 36 11,78 43 12,15 0 0 0 0 0 0
4668 14,137 2 13,95140 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 4 9,5582 3422 1 13,07 4 5,65 5 8,475 9 10,9 36 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0
44 13,862 3 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 4 7,970833333 4038 1 5,45 4 4,05 5 3,375 6 14,6 9 20 43 0,35 0 0 0 0 0 0