ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣIOY 8 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑAEΙ/ΤΕΙ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ΚΩΔ ΥΠ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΠ ΑΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΠ ΚΥΠΡΟΥ Περιγραφή - Όνομα Τμήματος Προσβασης ΠΠ ΠΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8
5992 19,519 1 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 8 17,75833333 195 1 16,8 4 17,1 5 17,03 6 19,7 7 19,4 36 16,53 0 0 0 0 0 0
5374 19,406 2 19,60351 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 18,34 93 1 17,45 4 15,45 6 19,2 7 19,6 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0
4938 19,304 3 19,29114 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 16,65 517 1 16,45 4 13,4 5 14,9 6 18,6 7 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
3013 19,114 4 19,25061 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 17,6132 241 1 16,87 4 14,9 6 19,4 7 17,5 41 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0
347 18,613 5 17,51646 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 15,93 760 1 12,4 4 15,85 5 14,6 6 18,4 7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
2277 18,307 6 17,65782 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 15,15833333 1067 1 13,45 4 14,8 6 18,5 7 17,65 24 11,7 43 14,85 0 0 0 0 0 0
2382 17,736 7 17,57394 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 13,95833333 1523 1 13,85 4 5,7 6 19,5 7 19,1 10 17,7 43 7,9 0 0 0 0 0 0
5582 17,285 8 15,40363 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 13,225 1827 1 14,6 4 14,9 6 16,7 7 13,5 24 4,6 43 15,05 0 0 0 0 0 0
7155 17,104 9 15,49660 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 15,29 1023 1 12,35 4 8,65 6 18,5 7 18 10 18,95 0 0 0 0 0 0 0 0
4201 16,843 10 15,74218 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 13,27 1811 1 11,95 4 7,55 5 9,45 6 19,2 7 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0
6875 16,578 11 15,00914 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 13,71183333 1627 1 14,27 4 8,9 6 16,8 7 17,75 10 16,25 43 8,3 0 0 0 0 0 0
999 16,34 12 15,56218 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 13,90833333 1550 1 14,35 4 7,8 6 16,2 7 17,55 10 17,8 43 9,75 0 0 0 0 0 0
6880 16,134 13 16,11641 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 8 13,66933333 1651 1 8,566 4 8,8 6 18,6 7 15,55 9 16,7 43 13,8 0 0 0 0 0 0
5115 16,102 14 15,28123 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 13,61 1671 1 9,1 4 7,3 6 17,9 7 13,95 8 19,8 10 ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0
5446 15,933 15 16,64393 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 13,62 1669 1 10 4 10,8 6 17,8 7 9,9 41 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6813 15,93 16 17,58096 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 8 12,575 2110 1 13,55 4 5,75 5 13,9 6 18,7 7 15,95 36 7,6 0 0 0 0 0 0
1006 15,853 17 16,84014 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 8 14,57 1296 1 11,5 4 15,3 6 16,5 7 15,65 41 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0
1442 15,837 18 16,04727 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 13,04 1906 1 8,5 4 5,35 6 18,7 7 12,85 41 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0
4842 15,833 19 13,85137 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 12,51 2138 1 9,4 4 7,45 6 17,2 7 18,3 41 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0
5520 15,7 20 13,69202 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 12,575 2110 1 7,95 4 7 5 6 6 17,5 7 18,6 10 18,4 0 0 0 0 0 0
4773 15,471 21 16,76334 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 10,5 3038 1 14,75 4 7,45 6 18,8 7 17,7 19 5,45 37 3,85 38 5,5 0 0 0 0
3919 15,261 22 15,25202 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 8 13,68 1645 1 11,9 4 8,5 6 17,3 7 13,1 41 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 15,121 23 13,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 12,58 2109 1 8,15 4 8,55 6 19 7 11,1 9 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 14,309 24 12,82658 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 10,75 2914 1 9,85 4 6,55 5 2,85 6 17,7 7 15,05 41 12,5 0 0 0 0 0 0
1143 13,95 25 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 8 12,68 2055 1 8,85 4 3,35 6 16,8 7 16 10 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0
6405 13,259 26 8,00000 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 9,15 3577 1 7,1 4 2,4 6 15,5 7 11,65 24 3,3 43 14,95 0 0 0 0 0 0
4418 12,612 27 11,15130 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 8 9,133333333 3583 1 8,85 4 4,7 6 13,8 7 7,3 41 14,2 43 5,95 0 0 0 0 0 0
297 12,514 28 10,90813 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 29) 8 8,95 3677 1 6,05 4 4 6 14,7 7 11,7 10 14,75 43 2,5 0 0 0 0 0 0
508 12,097 29 8,13339 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 9,91 3276 1 5,95 4 3,35 6 16,1 7 10,6 10 13,55 0 0 0 0 0 0 0 0
2993 12,012 30 ΔΕ/ΔΖ ΘΕΣΗ 8 8,742857143 3763 1 7,6 4 4,15 6 16,6 7 9,55 10 12,1 43 0,8 68 10 0 0 0 0