ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ !!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 M5 Βαθ5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1847 1 13,15 4 11,35 44 14,6 68 14,7 1847 1847