Παγκύπριες 2021 - Έξι (6) υποψήφιοι "κατάφεραν" να πάρουν σε όλα τα μαθήματα κάτω από 1 !!!!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 M4 Βαθ4 MO ΚΑΤΑΤΑΞΗ #ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1439 1 0 43 0 509 0 0 7168 3
1479 1 0,156 43 0 509 0,6 0,252 7165 3
2345 1 0 52 0 515 0 0 7168 3
2520 1 0 43 0 509 0,6 0,2 7166 3
4323 1 0 6 0 24 0 42 0,4 0,1 7167 4
6161 1 0,2 509 0,8 0,5 7159 2