Παγκύπριες 2021 - Δύο (2) υποψήφιοι "κατάφεραν" να πάρουν σε όλα τα μαθήματα τους 0,00 !!!!!!
ΚΩΔ M1 Βαθ1 M2 Βαθ2 M3 Βαθ3 Μ.Ο ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1439 1 0 43 0 509 0 0 7168
2345 1 0 52 0 515 0 0 7168