Β' κατανομή κενών θέσεων 2020-21 ΤΕΠΑΚ

Αρ.Φοιτητή Ταυτότητα Βαθμός Πρόγραμμα
22507 1053552 16,437 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ
23432 1051214 15,651 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ
22524 1062253 13,263 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ
22847 1059443 13,202 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ
22637 1059536 12,026 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ
23304 1023068 13,163 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
20679 1029184 12,999 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
23420 1041347 12,732 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
20730 1036189 12,700 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
23380 1046677 11,202 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
23367 500672221 10,773 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
22638 1063088 10,606 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ
20160 1028240 13,933 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
22671 1032668 13,059 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
22221 1034717 11,125 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
22324 1033366 10,840 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
23384 1048043 10,548 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
23495 1035309 10,401 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
23483 1039481 10,207 Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
20590 1045796 16,403 Πτυχίο Διοίκηση
19658 1043480 16,308 Πτυχίο Διοίκηση
19780 1044425 16,150 Πτυχίο Διοίκηση
23507 1016358 16,042 Πτυχίο Διοίκηση
23405 1030386 15,923 Πτυχίο Διοίκηση
23436 1061469 15,699 Πτυχίο Διοίκηση
23016 1058921 15,664 Πτυχίο Διοίκηση
22949 1049651 15,633 Πτυχίο Διοίκηση
23135 1051924 15,621 Πτυχίο Διοίκηση
23474 1060296 15,608 Πτυχίο Διοίκηση
23550 AO201199 15,578 Πτυχίο Διοίκηση
23417 1048648 15,569 Πτυχίο Διοίκηση
23413 1040571 15,475 Πτυχίο Διοίκηση
23275 1056385 15,467 Πτυχίο Διοίκηση
23624 1052993 15,453 Πτυχίο Διοίκηση
23424 1053762 15,426 Πτυχίο Διοίκηση
19703 1040969 15,412 Πτυχίο Διοίκηση
23334 1058418 15,391 Πτυχίο Διοίκηση
23351 1055140 15,342 Πτυχίο Διοίκηση
23111 1061131 18,439 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22887 1051376 17,080 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22931 6,01113E+12 16,979 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22674 1064671 16,671 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22632 AN366295 16,644 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
19650 1047863 16,572 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23394 1065601 16,560 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
20514 1043557 16,536 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23288 1146055 16,524 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23562 1053158 16,519 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22820 1064092 16,516 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22329 1062817 16,510 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23343 1049831 16,507 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23331 1064305 16,506 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23470 1061769 16,487 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23398 1060843 16,450 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23547 1061962 16,446 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23645 1027638 16,443 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23513 395373 16,431 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23588 1066388 16,418 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23345 1060020 16,398 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23527 1066330 16,355 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
20704 1049415 16,352 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23561 1060806 16,342 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22901 1053141 16,315 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
22188 1041716 16,312 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23541 1066402 16,281 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23353 1062542 16,270 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23270 1065322 16,249 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23274 1057983 16,193 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού
23451 1057494 18,830 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας
22241 1041453 16,956 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας
19640 1046743 16,946 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας
20033 1048945 16,689 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας
19536 1028782 16,623 Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας
23096 1056077 17,186 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23269 1057438 16,858 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
22823 647073750 16,753 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
22287 1051251 16,726 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23449 1054856 16,693 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23425 1062128 16,611 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
22375 1048327 16,542 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23404 1039553 16,538 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23458 AM656652 16,526 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
22417 1056055 16,518 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
22374 1065484 16,334 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23303 1059925 16,317 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23409 1053265 16,305 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23233 1061456 16,278 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23352 1062228 16,210 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
23569 1063409 16,200 Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
22410 1066444 15,434 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22469 500608372 15,180 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
23455 1041884 14,291 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22924 1054662 13,771 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
23390 1050851 13,583 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
19604 1036465 13,554 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22344 1048914 13,379 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
23572 1040538 13,206 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
22347 1058699 13,186 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
23655 1014525 13,161 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
23597 1054202 17,894 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23445 1065914 17,442 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23476 1058299 17,224 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23295 1051601 17,192 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23544 1052226 17,167 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23213 DD865849 17,159 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
22480 1060768 17,122 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23330 1063818 17,039 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23083 1054195 16,973 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23464 1028680 16,921 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
22598 1162578 16,902 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
22975 1067896 16,845 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23047 1064756 16,662 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23200 1052334 16,662 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23618 1047990 16,641 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
22340 1064695 16,609 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
23332 1056659 16,565 Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
20158 1046441 15,639 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
22948 1029273 15,382 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
20229 1304534 15,300 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
19900 1035502 15,142 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
3257 942454 14,958 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
23461 1027649 14,762 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
20066 1037759 14,732 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
20570 1044778 14,664 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
20788 1035205 14,661 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
19971 1043728 14,460 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
19858 1045556 14,437 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
19649 1041944 14,408 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
22227 1046738 14,377 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
22667 1377978 14,264 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
23596 1054165 14,218 Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
23309 1043611 18,613 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
23497 1061062 15,620 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
19752 1027095 15,086 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
22943 1051828 14,542 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
20075 1038653 14,479 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
20187 1039675 14,434 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
19920 1036249 14,302 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
23412 1060092 14,135 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
12006 1309348 14,044 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
23430 1027395 14,029 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
23247 1052955 14,007 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
23054 1065452 13,965 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
22491 1034951 13,837 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
19989 1040804 13,710 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
19533 1040403 13,623 Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών
21075 1039474 16,464 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23523 1058943 15,882 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23558 1034490 15,789 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22288 1034758 15,746 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23643 1027425 15,738 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22797 1065785 15,594 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23498 1055486 15,527 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22424 1065526 15,504 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22863 1066911 15,395 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23104 1065270 15,385 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23002 1062893 15,284 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22451 1066066 15,177 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22742 1064516 15,165 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23375 1048151 15,148 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23240 1055445 15,000 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23494 AP4886574 14,970 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23176 1053630 14,962 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23023 1052874 14,954 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23064 1050612 14,922 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23501 1064462 14,833 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23407 1047631 14,817 Πτυχίο Νοσηλευτικής
19741 1034586 14,760 Πτυχίο Νοσηλευτικής
20888 1045727 14,744 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23205 1371127 14,725 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23526 1050805 14,708 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23504 1050005 14,671 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23320 1061006 14,669 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23566 1057451 14,630 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22421 1053342 14,607 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22450 1057722 14,588 Πτυχίο Νοσηλευτικής
22885 1059747 14,588 Πτυχίο Νοσηλευτικής
23005 1050504 15,336 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23600 1060329 14,887 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
22700 1055659 14,582 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
22802 1050367 14,250 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
20490 1048831 14,145 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
19921 1039656 14,118 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
19809 1036726 13,979 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
19642 1238643 13,937 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23408 1066981 13,878 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
22639 1049496 13,869 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23605 12479793 13,832 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23372 713958 13,594 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
22575 1053490 13,488 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23026 1059689 13,408 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23431 AN752132 13,404 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23387 1045712 13,252 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23457 1025976 13,064 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23446 1055160 13,000 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
23529 1064064 13,000 Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών
22323 1060255 17,612 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
23210 1063770 17,365 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
22405 1061713 17,255 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
23305 1043365 17,220 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
23627 1059822 16,682 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ
23598 1061861 17,642 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
22595 1048100 17,157 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
20124 1047009 16,917 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
23224 1053073 16,722 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
20128 1052061 16,689 Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ
22892 1062888 16,096 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
23211 1039393 13,644 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
23619 AM665541 13,388 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
23219 1032655 12,959 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
23302 1040387 12,955 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
23521 500528461 12,942 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
20859 1046386 12,899 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
19644 1035177 12,783 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
17275 1013313 12,486 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
23508 1051810 12,446 Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών
20021 1034285 17,128 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
17229 1021367 15,353 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
20111 1029242 15,106 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
23594 1057292 15,057 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
23090 1058848 15,000 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
23058 1065861 14,630 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
22799 1063497 14,471 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
22645 AM899621 14,324 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
23121 1056300 13,862 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής
22741 1059184 13,860 Πτυχίο Χημικής Μηχανικής