ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2020 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

A/A ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. 1ου 2019-20
ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. Τελευταίου 2019-20
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ % ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42 ΕΜ43 ΕΜ44 ΕΜ45
602 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 40 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1544 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
613 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 0 0 40 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1545 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
593 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 39 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΧΙΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 320 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
597 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 0 0 39 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1514 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
633 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 0 0 37 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 361 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
591 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 35 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1427 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
611 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 0 0 35 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1604 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
601 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 34 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1607 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
621 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 0 0 33 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 315 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
629 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 0 0 33 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 97 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
585 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 0 0 32 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1549 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
642 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0 0 32 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1543 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
76 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 7 1 4 4 1 4 5 36
181 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 143 10 1 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
189 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 143 10 2 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
197 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 143 10 3 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
205 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 143 10 4 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
285 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
290 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 31 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
294 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε. 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
295 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΔΙ.ΠΑ.Ε. 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
638 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ 1546 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
646 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1547 22 2 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
648 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 0 0 30 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1547 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
168 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0 0 29 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 162 10 1 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
169 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0 0 29 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 162 10 2 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
170 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0 0 29 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 162 10 3 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
171 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0 0 29 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 162 10 4 4 2 1 37 43 2 4 5 6 19 21 24 25 36 38
523 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 409 410 413 414
526 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 19 4 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 409 410 413 414
627 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 345 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
632 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 0 0 28 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1602 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
83 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 105 7 1 4 4 1 4 5 36
576 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ 353 22 2 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
577 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΠΘ 353 22 3 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
615 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
647 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 318 22 2 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
649 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 0 0 27 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 318 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
51 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 26 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1285 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
429 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 0 0 26 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 252 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 409 410 413 414
103 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 0 0 25 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 7 1 4 4 1 4 5 36
46 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 24 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 348 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
69 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  0 0 24 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 101 7 1 4 4 1 4 5 36
98 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 24 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 7 1 4 4 1 4 5 36
518 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ 0 0 24 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 19 2 4 3 1 37 38 1 15 19 21 22 23 26 39 400 402 404 405 409 410 413 414
614 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 0 0 24 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1430 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
37 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 167 6 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
281 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
284 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
286 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
289 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
327 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 14 2 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
330 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 14 3 4 3 1 21 37 1 15 19 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414
551 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΔΡΑΜΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 21 2 4 3 1 19 21 37 43 1 15 19 21 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 507 508 509 510 511 513 515 518
552 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΔΡΑΜΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 21 3 4 3 1 19 21 37 43 1 15 19 21 38 39 400 402 404 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518 507 508 509 510 511 513 515 518
599 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1656 22 4 4 2 1 37 2 6 7 8 9 10 11 15 24 25 38 41 52
798 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΔΡΑΜΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 32 2 4 2 1 37 43 2 4 6 15 19 21 22 23 24 25 26 38 39 42 44 46 47 52 400 402 404 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
799 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 23 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΔΡΑΜΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 32 3 4 2 1 37 43 2 4 6 15 19 21 22 23 24 25 26 38 39 42 44 46 47 52 400 402 404 405 409 410 413 414 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 515 518
67 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   0 0 22 0 0% ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 106 7 1 4 4 1 4 5 36