ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ (ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ)

A/A ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΠΠ ΕΠ ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. 1ου 2019-20 ΒΑΘ. ΠΡΟΣΒ. Τελευταίου 2019-20 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ #ΣΜ #ΥΜ ΥΜ1 ΥΜ2 ΥΜ3 ΥΜ4 ΥΜ5 ΥΜ6 ΥΜ7 ΥΜ8 ΥΜ9 #ΕΜ ΕΜ1 ΕΜ2 ΕΜ3 ΕΜ4 ΕΜ5 ΕΜ6 ΕΜ7 ΕΜ8 ΕΜ9 ΕΜ10 ΕΜ11 ΕΜ12 ΕΜ13 ΕΜ14 ΕΜ15 ΕΜ16 ΕΜ17 ΕΜ18 ΕΜ19 ΕΜ20 ΕΜ21 ΕΜ22 ΕΜ23 ΕΜ24 ΕΜ25 ΕΜ26 ΕΜ27 ΕΜ28 ΕΜ29 ΕΜ30 ΕΜ31 ΕΜ32 ΕΜ33 ΕΜ34 ΕΜ35 ΕΜ36 ΕΜ37 ΕΜ38 ΕΜ39 ΕΜ40 ΕΜ41 ΕΜ42 ΕΜ43 ΕΜ44 ΕΜ45
1 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 127 1 1 19,21 14,6 22 13 4 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41
2 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 129 1 1 19,6 13,055 17 12 4 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41
3 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 1105 1 NA 20 16,0426 50 50 4 3 1 4 5 6 1 4 5 7 8 9 10 11 36 41
4 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 133 2 1 0 0 12 0 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
5 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 131 2 1 0 0 14 0 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
6 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 1116 2 NA 19,6156 8,529 35 35 4 3 1 4 5 7 1 4 5 6 8 9 10 11 36 41
7 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 135 3 1 15,768 15,768 15 1 4 3 1 4 5 8 1 4 5 6 7 9 10 11 36 41
8 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 137 3 1 16,39 14,3 14 3 4 3 1 4 5 8 1 4 5 6 7 9 10 11 36 41
9 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 182 4 1 0 0 9 0 4 3 1 5 9 1 4 6 7 8 10 11 36 41
10 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 139 4 1 0 0 10 0 4 3 1 5 9 1 4 6 7 8 10 11 36 41
11 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 183 5 1 0 0 9 0 4 3 1 5 10 1 4 5 6 7 8 9 36 41
12 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 342 6 1 0 0 13 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
13 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 668 6 1 13,052 13,052 12 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
14 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 176 6 1 16,36 12,88 20 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
15 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 176 6 4 16,36 12,88 20 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
16 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 6 1 0 0 16 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
17 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1423 6 1 0 0 10 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
18 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 124 6 1 19,12 10,276 33 12 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
19 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 124 6 4 19,12 10,276 33 12 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
20 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 1115 6 NA 19,5026 17,1086 45 45 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
21 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 147 6 1 19,229 14,159 13 13 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
22 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 161 6 1 17,971 13,003 18 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
23 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 161 6 4 17,971 13,003 18 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
24 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 355 6 1 19,144 14,213 16 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
25 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 355 6 4 19,144 14,213 16 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
26 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 6 1 19,088 15,158 17 4 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
27 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 179 6 4 19,088 15,158 17 4 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
28 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 174 6 1 15,304 10,802 18 4 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
29 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 148 6 1 19,072 10,712 15 14 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
30 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 153 6 1 18,267 13,827 16 5 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
31 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 1 16,168 10,923 25 3 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
32 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 2 16,168 10,923 25 3 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
33 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 3 16,168 10,923 25 3 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
34 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1286 6 4 16,168 10,923 25 3 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
35 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Α.Σ.Κ.Τ. 384 6 1 16,445 16,445 9 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
36 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 165 6 1 19,155 19,155 14 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
37 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 167 6 1 0 0 23 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
38 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 671 6 1 13,108 10,375 12 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
39 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1652 6 1 12,662 12,662 16 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
40 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1301 6 1 15,874 15,874 12 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
41 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 187 6 1 0 0 15 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
42 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 159 6 1 15,63 12,2 16 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
43 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 1302 6 1 0 0 13 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
44 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 1108 6 NA 19,4793 17,1271 50 50 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
45 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 1109 6 NA 19,4548 16,9748 50 50 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
46 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 348 6 1 0 0 24 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
47 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 149 6 1 17,854 12,55 20 6 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
48 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 1006 6 1 19,275 11,204 10 8 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
49 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 126 6 1 17,353 11,655 18 17 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
50 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 181 6 1 0 0 18 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
51 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1285 6 1 0 0 26 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
52 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΠΘ 373 6 1 0 0 18 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
53 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 351 6 1 12,279 12,279 25 1 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
54 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ 123 6 1 19,136 10,578 23 11 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
55 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 411 6 1 0 0 14 0 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
56 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ 125 6 1 15,277 11,215 15 2 4 2 1 6 7 8 9 10 11 41 52 2 4 5 7 8 9 10 11 21 24 36 37 38 41 43
57 ΠΑΝ. ΤΜ. ΕΙΣΑΓ. ΚΑΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 357 6