ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ
ΕΠ1 144
ΕΠ2 260
ΕΠ3 164
ΕΠ4 183
ΣΥΝΟΛΟ 751