ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ
Π1 3
Π2 3
Π3 2
Π4 2
Π5 1
Π6 53
Π7 43
Π8 1
Π9 20
Π10 106
Π11 10
Π12 12
Π13 7
Π14 71
Π15 18
Π16 26
Π17 1
Π18 8
Π19 145
Π20 18
Π21 25
Π22 77
Π23 30
Π24 21
Π25 2
Π26 1
Π27 56
Π28 28
Π29 1
Π30 4
Π31 2
Π32 26