ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ
ΚΥΠΡΟΣ 51
ΕΛΛΑΔΑ 772
Grand Count 823