ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΩΔ ΤΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ MO ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 36 9,6384 15,6208 2,6188 13,4632 18,9723 8,0000 3,4373 2,6120
1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 63 10,6485 18,4188 3,6000 14,3225 19,9097 8,8692 3,6636 2,5429
1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 35 13,4736 18,5300 8,2875 16,2619 20,0000 13,3352 2,4954 1,7779
1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 18 8,0671 14,4063 3,8958 12,4905 17,2249 9,6686 2,8708 2,1617
1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 50 14,0432 17,8200 10,5000 17,0291 19,8867 15,0099 1,9450 1,4288
1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 10,8962 13,2392 7,5071 16,2020 16,6195 15,8598 1,5008 0,2531
1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 13,4103 16,3400 10,2357 18,2138 19,3426 17,1223 1,6025 0,7163
1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 50 13,1177 18,0375 9,2923 17,8269 19,5507 16,6340 2,0832 0,9994
1110 [1110] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 16,0165 18,9195 11,7027 19,1642 19,4745 18,9542 1,4066 0,1260
1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 13,6700 17,5200 9,2446 17,7333 19,2900 16,5707 1,7275 0,8671
1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 80 12,6920 16,8083 8,8310 16,9043 19,3368 16,0642 1,5078 0,8206
1113 [1113] ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 48 16,9976 18,4050 14,9700 19,1364 19,8349 18,3454 0,7701 0,3441
1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 45 13,2329 17,3600 7,9151 17,9570 19,5084 16,8545 2,1024 0,8273
1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 36 12,3071 18,4500 4,7900 14,1531 19,7620 8,0000 3,1646 3,3738
2101 [2101] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 85 16,8389 19,5050 13,7618 18,8615 19,9279 17,9175 1,1845 0,4720
2102 [2102] ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 15,6159 19,1900 11,7372 18,0537 19,7129 16,8436 1,6804 0,8297
2107 [2107] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 20 16,1595 18,8200 13,2000 19,0930 19,5801 18,6294 1,4974 0,2850
2108 [2108] ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 75 15,9794 18,5850 13,1858 17,3550 19,6567 16,2863 0,9920 0,9553
2501 [2501] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 18 16,1852 17,9900 12,9688 18,7650 19,4035 17,9283 1,3400 0,4781
2502 [2502] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 14,8298 16,3100 12,5838 18,5418 19,0242 18,1693 1,6147 0,3575
2503 [2503] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 16,8160 17,9200 15,5625 18,9616 19,2475 18,6586 0,9129 0,2157
2504 [2504] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 17,8270 18,7250 16,9290 19,2577 19,4083 19,1071 0,8980 0,1506
2505 [2505] ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 15,3303 18,0125 13,6150 18,5906 19,2534 18,2157 1,9210 0,4700
2506 [2506] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 14,9391 17,7700 13,4970 17,5867 19,0951 16,8695 1,6962 0,8811
2507 [2507] ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 14,7300 14,7300 14,7300 17,1383 17,1383 17,1383 0,0000 0,0000
3101 [3101] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 65 16,7647 18,3068 14,1542 18,6925 19,3381 17,9345 0,8641 0,4554
3102 [3102] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 16) 70 18,1788 19,5100 15,1406 19,2607 20,0000 19,0547 0,8422 0,1717
3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 120 13,9223 18,2166 8,8698 17,3345 19,2821 15,9600 1,9826 0,9772
3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 45 14,8074 17,6000 11,1250 18,6799 19,4264 18,0639 1,3806 0,3978
4102 [4102] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 64 14,7673 19,1350 10,6732 17,4990 19,7021 16,1490 1,8387 1,0643
4103 [4103] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 13,3905 16,7313 10,1452 16,6845 19,2862 15,6428 1,6072 0,9087
4104 [4104] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 45 15,4540 19,3400 12,6150 18,7809 20,0000 17,4499 1,5521 0,6654
4105 [4105] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 90 16,7940 19,2600 13,4950 18,6127 19,9059 17,4855 1,2148 0,6972
4106 [4106] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 60 14,5348 19,1450 11,3924 17,1042 19,5657 15,8704 1,8574 1,1293
4107 [4107] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 15,5447 19,1900 13,3860 17,6353 19,6946 16,5817 1,6330 0,9854
4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 70 11,6780 17,4950 8,3738 15,6084 19,1035 14,6197 1,6779 1,0304
4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 50 11,0867 15,2850 8,4100 14,9868 16,8858 14,3854 1,4509 0,6041
4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 10,4070 12,8900 6,9480 14,4798 15,6260 14,1043 1,2362 0,3944
4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 45 12,2006 16,2625 9,3700 15,4795 19,1575 14,7749 1,4358 0,7501
4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 40 13,7609 17,2125 10,1450 16,6066 19,1469 15,7586 1,4807 0,8525
4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 10,4717 15,4652 6,3790 14,0905 17,3221 12,2932 2,0822 1,2074
4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 11,3068 16,2147 8,5106 14,8380 18,2784 13,7914 1,6112 0,9587
4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 40 8,9797 16,0414 5,7782 12,9073 17,2045 11,4218 2,4165 1,4363
4133 [4133] ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 15) 45 14,6527 17,8642 12,1000 16,2682 19,1058 15,1043 1,5367 1,1923
4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 30 12,2358 16,2516 8,3693 17,9032 19,1613 16,6733 1,8608 0,7895
4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 7 11,5939 17,0100 7,7952 17,4583 19,0563 16,5198 2,8395 0,9064
4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 9 11,3912 15,6832 7,5173 16,9103 19,0122 16,4273 2,2429 0,7729
4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 6 13,3021 15,0906 10,5214 18,4139 19,1355 17,7291 1,5230 0,5344
4608 [4608] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 10 13,0195 15,3800 11,1300 17,4317 18,9330 16,4658 1,3371 0,8126
4609 [4609] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 1 10,5193 10,5193 10,5193 17,5870 17,5870 17,5870 0,0000 0,0000
5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 110 14,8656 17,7100 8,9027 17,9223 19,2581 16,9023 1,4155 0,7427
5104 [5104] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 75 17,2599 19,1500 14,7583 19,2988 19,8489 19,0813 0,9358 0,1772
5105 [5105] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 80 15,3974 18,3900 11,5850 18,4962 19,5585 17,7621 1,1454 0,4976
5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 60 13,0263 17,9083 9,0333 17,5383 19,4833 16,9274 1,5785 0,6825
5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 50 12,9382 17,2200 9,8929 17,5931 19,1913 16,8223 1,6483 0,7125
5124 [5124] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 45 14,7570 18,0350 12,5900 17,9616 19,2685 17,0400 1,1161 0,6687
5125 [5125] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 15,1284 17,6750 11,3583 18,8689 19,3033 18,0513 1,7520 0,3952
5126 [5126] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 20 13,8411 16,3300 10,4800 18,2544 19,1519 17,3525 1,6436 0,5607
5127 [5127] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 50 13,4682 14,9600 10,7100 16,7268 17,6525 16,3560 0,8893 0,2907
5128 [5128] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 35 13,4604 16,8708 11,0612 17,9994 19,1747 17,3707 1,4511 0,5272
5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 22 11,6775 14,3333 8,9917 18,2553 19,1456 17,7061 1,6393 0,5174
5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 41 11,4184 15,7720 7,3257 17,4176 19,1752 16,9355 1,5635 0,4511
5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 22 11,3324 14,0000 8,9083 18,7030 19,6018 17,8217 1,4879 0,4326
8201 [8201] ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 2 12,2253 12,9803 11,4703 16,7578 16,8045 16,7111 0,7550 0,0467
8302 [8302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 11,4167 12,2750 10,1375 17,1081 17,4649 16,8855 0,9220 0,2549
8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 5 10,6332 11,8153 8,7093 16,3284 16,6274 16,0885 1,1504 0,2338
8305 [8305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 3 12,0294 13,1667 10,8773 17,2459 17,3169 17,1319 0,9347 0,0814
8321 [8321] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 4 9,3832 10,5263 7,5515 14,3939 15,5770 13,1038 1,2200 0,8777
8322 [8322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 10,0150 10,0150 10,0150 12,7381 12,7381 12,7381 0,0000 0,0000
8402 [8402] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 10,3364 11,4850 9,3788 14,9261 15,2418 14,6897 0,7590 0,2124
8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 10,8970 11,7930 8,9750 15,0165 15,4612 14,7208 1,1207 0,3026
8404 [8404] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 18) 3 11,0438 11,8370 9,8890 16,1987 16,5526 15,8357 0,8354 0,2927
8405 [8405] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 24) 8 12,3802 13,9915 11,1625 16,1656 17,2382 15,5290 0,9982 0,6060
8406 [8406] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 4 9,0781 9,6000 8,3500 14,4908 14,6755 14,1614 0,4544 0,2034
8407 [8407] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 10,8740 11,8100 9,4300 14,7488 14,9196 14,6278 1,0359 0,1242
8423 [8423] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 5 8,7128 9,0510 8,2875 14,2490 14,4314 13,9647 0,2627 0,1718
8426 [8426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 9,3187 11,3913 8,2208 14,0957 14,3588 13,9520 1,4664 0,1864
8427 [8427] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 8,8248 10,0868 8,1250 13,9289 13,9468 13,9045 0,8942 0,0179
8428 [8428] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 9,1888 9,8375 8,6790 14,4976 14,7432 14,2697 0,4830 0,1937
8429 [8429] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 3 10,4408 11,7600 9,0250 14,9812 15,4222 14,5281 1,1186 0,3651
8430 [8430] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 2 6,8257 7,1667 6,4847 10,7288 10,8215 10,6362 0,3410 0,0926
8431 [8431] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 5,6418 5,6418 5,6418 10,3823 10,3823 10,3823 0,0000 0,0000
8432 [8432] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 1 5,3887 5,3887 5,3887 10,1459 10,1459 10,1459 0,0000 0,0000
8521 [8521] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 4 12,1791 12,9375 10,9000 16,6342 16,8649 16,3309 0,7936 0,1928
8522 [8522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 4 10,9413 11,8625 8,7250 16,4708 16,6660 16,2540 1,2870 0,1591
8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 4 8,3662 9,9000 7,5490 13,5266 14,4948 12,4066 0,9052 0,9577
8525 [8525] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 13,3156 13,5938 13,0375 17,3650 17,5791 17,1510 0,2781 0,2140
8526 [8526] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 2 10,6291 11,2250 10,0332 16,8390 16,8577 16,8204 0,5959 0,0187
8527 [8527] ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 3 8,3592 10,4200 6,6800 13,5979 15,4988 12,6311 1,5505 1,3442
8528 [8528] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ.) (ΥΤΣ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 3 10,5168 11,4655 8,8600 16,3292 16,4231 16,2712 1,1757 0,0670
9108 [9108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 7,6500 7,6500 7,6500 13,8179 13,8179 13,8179 0,0000 0,0000
9115 [9115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 1 7,4250 7,4250 7,4250 13,2566 13,2566 13,2566 0,0000 0,0000
9202 [9202] ΦΥΣΙΚΗΣ - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 7,1153 7,1153 7,1153 13,0681 13,0681 13,0681 0,0000 0,0000
9303 [9303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 2 4,9833 6,3667 3,6000 12,2799 12,6842 11,8756 1,3833 0,4043
9322 [9322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 1 7,3750 7,3750 7,3750 13,2475 13,2475 13,2475 0,0000 0,0000
9426 [9426] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)-ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 1 5,6125 5,6125 5,6125 10,1188 10,1188 10,1188 0,0000 0,0000