ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔ ΥΠ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7
3370 19,51000000 1 7169 1 19,200 19 19,800 21 20,000 37 19,150 38 19,400
5721 19,50500000 2 7169 1 18,150 15 19,700 37 20,000 38 19,700 39 19,975
6198 19,34000000 3 7169 1 18,600 23 19,725 37 18,900 38 19,500 39 19,975