ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 - ΟΙ 500 ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

Αρ. Υποψ. ΚΩΔ. ΤΜ. Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: ΒΠ ΠΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Π.Μ.Ο (ΑΠO 2867) ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒ. ΥΠΟΨ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘ. ΠΡ. (ΑΠO 2867) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μ1 Β1 Μ2 Β2 Μ3 Β3 Μ4 Β4 Μ5 Β5 Μ6 Β6 Μ7 Β7 M8 B8 M9 B9
2661 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,03448 7,32571 458 17,99974 10,6740257 181 277 1 7,65 26 7,7 37 2,2 38 4,3 43 8,15 52 18,9 400 2,38 0 0 0 0
5431 5102 [5102] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 17,13259 8,90267 389 19,43984 10,5371733 4 385 1 14,67 6 19,8 24 6,85 25 2,3 37 2,15 43 7,65 0 0 0 0 0 0
2054 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 16,53896 8,86983 392 19,19883 10,3289967 20 372 1 11,45 6 19,7 19 1,75 21 10,97 37 3,35 38 6 0 0 0 0 0 0
2090 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,71709 8,93750 385 18,71709 9,7795900 105 280 1 15,05 6 15 15 3,025 24 12,65 25 5,55 37 2,35 0 0 0 0 0 0
2685 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,75038 7,91700 439 17,46706 9,5500600 241 198 1 13,15 19 1,95 21 12,6 37 5,4 38 2,1 43 12,3 0 0 0 0 0 0
2378 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,32709 8,90833 388 18,32709 9,4187567 141 247 1 10,5 4 1,85 5 0,95 6 16,7 9 8,4 43 15,05 0 0 0 0 0 0
3397 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13 6,55680 472 15,91080 9,3540000 390 82 1 14 19 0,35 21 9,184 37 6,35 38 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
4258 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,29104 7,94083 435 17,25948 9,3186467 270 165 1 12,1 19 0,45 21 12,25 37 4,2 38 2,4 43 16,25 0 0 0 0 0 0
4109 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,13215 9,03333 377 18,19332 9,1599867 157 220 1 8,55 4 2,65 6 13,9 10 19,8 24 5 43 4,3 0 0 0 0 0 0
6844 4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,14876 9,04000 375 18,14876 9,1087600 163 212 1 11,15 6 18,7 24 0 25 0 43 15,35 0 0 0 0 0 0 0 0
1469 9303 [9303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 12,68416 3,60000 498 12,68416 9,0841600 487 11 1 4,5 24 4,1 43 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2235 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,03038 8,99167 379 18,03038 9,0387133 180 199 1 8,15 4 6,75 6 18,6 24 1,5 41 8,8 43 10,15 0 0 0 0 0 0
3496 8522 [8522] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 16,66601 8,72500 401 17,73972 9,0147200 212 189 1 9,4 37 2,45 38 0,8 43 8,2 52 17,8 410 13,7 0 0 0 0 0 0
3062 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,47051 5,91860 485 14,92695 9,0083500 435 50 1 13,1 19 5,95 21 7,143 37 1,9 38 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
4268 4603 [4603] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,48482 7,51733 451 16,48482 8,9674867 359 92 1 11,05 6 18,9 19 1,9 21 5,204 37 3,55 38 4,5 0 0 0 0 0 0
1776 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,17302 9,20833 359 18,17302 8,9646867 160 199 1 8 6 16,3 8 20 24 3,2 42 7,05 43 0,7 0 0 0 0 0 0
6932 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,78256 10,13333 292 19,08065 8,9473167 49 243 1 10,85 6 18,9 24 13,2 25 4,45 37 2,8 43 10,6 0 0 0 0 0 0
6252 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,95491 10,01000 300 18,95491 8,9449100 81 219 1 11,7 6 18,2 24 11,8 25 6,85 37 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
6821 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,85447 7,91514 440 16,85447 8,9393271 319 121 1 12,3 6 18,7 19 4 21 7,806 37 1,2 38 3,4 43 8 0 0 0 0
7102 4602 [4602] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,62851 7,79517 443 16,62851 8,8333433 342 101 1 12,57 21 11,48 37 5,15 38 3,7 39 1,875 43 12 0 0 0 0 0 0
3903 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,29729 8,54200 410 17,29729 8,7552900 269 141 1 12,3 6 9,8 15 3,75 21 12,19 37 5,25 38 3,2 43 13,3 0 0 0 0
3833 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,74603 8,43950 414 17,19052 8,7510200 283 131 1 12,3 6 19 19 3,15 21 9,337 37 4,45 38 2,4 0 0 0 0 0 0
5292 1103 [1103] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 13,62913 8,28750 421 17,02470 8,7372000 304 117 1 14,35 4 6,35 5 9,125 6 14,3 36 4,6 43 1 0 0 0 0 0 0
149 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,3738 10,50000 254 19,23057 8,7305700 16 238 1 10,45 6 17,1 24 2,35 41 20 43 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
3669 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,07098 8,36933 418 17,07098 8,7016467 296 122 1 9,566 6 17,5 24 3,15 25 1,9 37 2,25 43 15,85 0 0 0 0 0 0
7211 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,95264 4,38750 496 13,08375 8,6962500 483 13 1 10,2 4 2 5 1,2 36 2,975 41 7,6 43 2,35 0 0 0 0 0 0
4969 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,08187 9,40000 345 18,08187 8,6818700 172 173 1 7,35 4 3,55 6 19,2 24 8,8 41 13,9 43 3,6 0 0 0 0 0 0
3236 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,77935 10,10000 294 18,77935 8,6793500 95 199 1 10,4 6 18 24 2,1 25 7,15 41 9,6 43 13,35 0 0 0 0 0 0
5665 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,26401 10,35386 268 19,02076 8,6669029 66 202 1 11,85 6 17,7 21 8,827 37 4,15 38 3,4 39 12,65 43 13,9 0 0 0 0
276 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 15,97995 10,41086 266 19,06816 8,6573029 52 214 1 10,2 6 18,4 21 8,776 37 5,55 38 5,2 39 8,9 43 15,85 0 0 0 0
3044 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,69963 10,05000 297 18,69963 8,6496300 107 190 1 10,7 6 18,5 24 4,3 25 7,75 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0
866 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,5729 8,93529 386 17,57290 8,6376143 232 154 1 10,8 6 17 19 1,8 21 4,847 37 5,3 38 2,9 41 19,9 0 0 0 0
1297 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,90311 9,29000 351 17,90311 8,6131100 190 161 1 10,05 6 17,1 24 13,25 25 2,55 37 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0
786 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,8825 8,95343 382 17,54194 8,5885114 234 148 1 9,366 6 17,7 21 0,408 24 5,95 25 10 32 10,2 43 9,05 0 0 0 0
5896 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,70607 9,12000 371 17,70607 8,5860700 219 152 1 13,2 6 16,7 24 4,3 25 5,95 43 5,45 0 0 0 0 0 0 0 0
2792 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,42346 9,86250 314 18,42346 8,5609600 131 183 1 7,7 43 0,2 52 18,2 515 13,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4773 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 16,76334 10,50000 255 19,03985 8,5398500 62 193 1 14,75 4 7,45 6 18,8 7 17,7 19 5,45 37 3,85 38 5,5 0 0 0 0
5952 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,18927 10,19300 283 18,72065 8,5276500 103 180 1 12,93 15 10,43 21 ΑΠΣ 24 15,95 25 3,4 37 2,95 43 15,5 0 0 0 0
4261 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,73668 9,29233 350 17,81716 8,5248267 203 147 1 14,95 6 15,3 21 10,2 37 2,45 38 2,4 43 10,45 0 0 0 0 0 0
3772 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,53686 10,11000 293 18,53686 8,4268600 122 171 1 8,95 6 17,5 24 7,2 25 0,55 43 16,35 0 0 0 0 0 0 0 0
1259 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,92997 7,50714 452 15,92997 8,4228271 387 65 1 13,1 4 7,8 5 1,3 6 13,6 36 3,25 41 4,2 43 9,3 0 0 0 0
6887 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 9,84176 5,90520 486 14,30915 8,4039500 456 30 1 5,417 4 5,55 5 1,625 6 15,07 36 1,868 0 0 0 0 0 0 0 0
2292 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,37529 6,08000 481 14,46062 8,3806200 452 29 1 10 19 0 21 10 37 6,4 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1472 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,67365 10,49233 256 18,86417 8,3718367 86 170 1 14,03 6 17 19 8,15 21 13,57 37 3,6 38 6,6 0 0 0 0 0 0
1122 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,21166 9,52917 339 17,86783 8,3386633 193 146 1 12,45 4 9,15 5 6,075 6 19 36 2,7 43 7,8 0 0 0 0 0 0
614 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,15275 8,94167 384 17,25529 8,3136233 273 111 1 6,95 4 2,9 6 14,6 24 1 41 19,8 43 8,4 0 0 0 0 0 0
3174 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,32814 6,94800 464 15,25457 8,3065700 424 40 1 13,17 19 1,25 21 8,724 37 6 38 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2348 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,85982 8,78333 399 17,06474 8,2814067 299 100 1 10,55 4 4,65 5 10,65 6 16 24 1,6 43 9,25 0 0 0 0 0 0
4317 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,62197 6,49000 473 14,76288 8,2728800 445 28 1 12,05 19 2 21 7,5 37 7 38 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
3047 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,09456 9,82500 318 18,09456 8,2695600 170 148 1 11,7 4 10,95 6 19 9 17,9 15 0,675 37 0,7 43 7,85 0 0 0 0
5961 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 16,59936 10,15900 288 18,35275 8,1937500 138 150 1 14,05 6 16,1 15 2,6 21 13,21 37 5,2 38 3,1 43 16,85 0 0 0 0
5700 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 16,70388 10,58320 237 18,77683 8,1936300 96 141 1 12,27 6 17,1 24 13,8 25 4,6 37 5,15 0 0 0 0 0 0 0 0
6394 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,38054 10,28320 273 18,46776 8,1845600 128 145 1 11,97 6 17,7 24 4,75 42 7,75 43 9,25 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5303 [5303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 17,821 9,67917 327 17,82100 8,1418333 202 125 1 11,75 15 2,125 37 5,35 38 4,3 39 17,8 43 16,75 0 0 0 0 0 0
4904 4123 [4123] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,04057 9,60640 332 17,74293 8,1365300 210 122 1 15,4 19 1,8 21 14,08 37 8,75 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2992 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19,60181 11,47867 143 19,60181 8,1231433 1 142 1 14,05 6 19,9 19 7,5 21 16,12 37 0,2 38 11,1 0 0 0 0 0 0
1310 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 11,81086 7,97857 433 16,09329 8,1147186 379 54 1 6,7 4 7,5 5 2,725 6 18,4 36 6,475 41 9,2 43 4,85 0 0 0 0
1298 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 17,34266 9,24457 356 17,34266 8,0980886 260 96 1 15,47 6 17,3 19 2,05 21 12,3 37 2,15 38 2,5 43 12,95 0 0 0 0
2216 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,62531 10,53333 247 18,62531 8,0919767 112 135 1 7,2 6 16,6 24 4,05 41 19,9 42 12,65 43 2,8 0 0 0 0 0 0
4945 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,30059 10,22500 280 18,30059 8,0755900 145 135 1 9,75 37 5,75 38 5,6 410 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2919 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 19 10,92500 194 19,00000 8,0750000 76 118 1 9,8 6 19,4 37 2,75 38 6,3 39 16,38 0 0 0 0 0 0 0 0
4203 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,59095 5,77820 487 13,82227 8,0440700 468 19 1 11,55 19 0,45 21 12,04 37 1,65 38 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0
579 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,22124 10,23571 277 18,27603 8,0403157 146 131 1 14,5 6 16,7 15 2,7 24 5,4 25 14,45 37 3,5 43 14,4 0 0 0 0
7195 8321 [8321] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 14,52402 10,52625 248 18,54077 8,0145200 121 127 1 9,5 21 2,755 52 18,2 515 11,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,69476 10,60000 234 18,60654 8,0065400 116 118 1 10,95 9 20 15 9,7 37 5,25 38 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0
3797 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 16,88727 11,00160 190 19,00699 8,0053900 73 117 1 13,33 15 4,375 24 18,05 25 17,85 37 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 14,12158 8,51060 411 16,51525 8,0046500 355 56 1 14,7 19 4,5 21 10,15 37 7,4 38 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0
869 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,16078 8,83100 395 16,82261 7,9916100 321 74 1 14,3 6 18,2 19 0,3 21 9,286 37 5,2 38 5,7 0 0 0 0 0 0
2297 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 17,46548 11,28750 159 19,25163 7,9641300 14 145 1 6,05 43 1,8 52 19,2 511 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3626 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 14,12654 9,34820 348 17,31136 7,9631600 267 81 1 15,9 19 8 21 14,59 37 3,35 38 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0
1169 4131 [4131] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 14,73774 9,16980 364 17,12266 7,9528600 289 75 1 15,5 19 4,45 21 9,949 37 9,35 38 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0
2521 1101 [1101] ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,17952 6,04100 482 13,98687 7,9458700 465 17 1 8,698 4 3,05 5 3,2 6 13,6 36 1,657 0 0 0 0 0 0 0 0
6753 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 17,45134 9,51667 340 17,45134 7,9346733 244 96 1 13,35 15 16,85 37 5,9 38 4,1 39 3,25 43 13,65 0 0 0 0 0 0
3842 3122 [3122] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,63025 11,12500 181 19,04947 7,9244700 57 124 1 13,75 6 18,2 24 18,2 25 0,65 37 2,3 43 13,65 0 0 0 0 0 0
532 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,71702 6,14033 480 14,03706 7,8967267 462 18 1 13,35 19 1,45 21 4,592 37 4,05 38 3,2 43 10,2 0 0 0 0 0 0
1283 8526 [8526] ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 16,8577 11,22500 168 19,09635 7,8713500 41 127 1 7,3 43 0,3 52 19,1 504 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3770 4128 [4128] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,55001 11,29243 157 19,16238 7,8699514 27 130 1 14,25 6 17,5 19 2,95 21 12,35 37 6,05 38 10,4 43 15,55 0 0 0 0
5632 9322 [9322] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΕΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 13,24752 7,37500 457 15,21354 7,8385400 425 32 1 8,2 4 5,25 36 4,9 43 11,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 1109 [1109] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,54938 10,71100 219 18,54938 7,8383800 119 100 1 13,8 4 14,3 5 2,075 6 17,47 36 7,025 43 9,6 0 0 0 0 0 0
5911 5122 [5122] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,22642 10,99167 192 18,82364 7,8319733 91 101 1 13,45 4 7,55 6 19,2 9 10 24 3,9 43 11,85 0 0 0 0 0 0
5825 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 14,66596 10,25360 276 18,07137 7,8177700 176 100 1 15,5 19 8,95 21 13,42 37 9,5 38 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
3794 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,70678 7,32380 459 15,12614 7,8023400 430 29 1 13,45 4 2,65 5 7,25 36 6,369 43 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0
2954 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,87542 8,07500 430 15,87542 7,8004200 392 38 1 12,1 6 15,4 24 5,35 25 2,15 37 2,2 43 11,25 0 0 0 0 0 0
1101 1111 [1111] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 18,12594 10,82650 209 18,62449 7,7979900 113 96 1 15,85 19 0,5 21 12,96 37 8,8 38 7,8 43 19,05 0 0 0 0 0 0
3719 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,77502 7,91700 438 15,70751 7,7905100 400 38 1 14,1 19 3 21 11,74 37 4,75 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6448 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 16,98242 11,33325 155 19,12201 7,7887600 36 119 1 7,7 43 2,3 52 18,2 515 17,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4885 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,06837 9,27986 353 17,06837 7,7885129 297 56 1 14,05 6 18,2 19 7,65 21 7,959 37 4,9 38 3,5 43 8,7 0 0 0 0
5470 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 11,85927 6,27880 478 14,02306 7,7442600 463 15 1 10,6 21 8,469 37 3,2 38 4,9 39 4,225 0 0 0 0 0 0 0 0
5077 1104 [1104] ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,85945 6,69583 469 14,43086 7,7350267 454 15 1 10,1 4 4,5 5 1,625 6 14,9 36 3,25 43 5,8 0 0 0 0 0 0
5278 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,03323 6,45000 475 14,18223 7,7322300 460 15 1 9,466 19 3,45 21 6,734 37 9,2 38 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0
5321 4601 [4601] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 16,67327 8,95000 383 16,67327 7,7232700 334 49 1 12,2 37 4,15 38 5,5 43 9,5 410 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0
3947 5302 [5302] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 17,70932 9,99633 302 17,70932 7,7129867 218 84 1 11 6 17,9 21 10,41 32 18,72 37 0,95 38 1 0 0 0 0 0 0
1381 5305 [5305] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 25) 18,75061 11,05000 186 18,75061 7,7006100 99 87 1 10,7 6 18,8 10 12,6 24 9,15 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4837 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,21856 11,56043 131 19,22868 7,6682514 17 114 1 12,35 6 18,4 21 9,133 32 19,89 37 3,35 38 2,5 43 15,3 0 0 0 0
3120 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,14953 8,57720 407 16,23195 7,6547500 373 34 1 8,9 19 0,7 21 6,786 37 16,4 38 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0
2217 4607 [4607] ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 20) 18,15758 10,52143 249 18,15758 7,6361514 161 88 1 8,25 6 18,3 15 4,45 32 20 37 3,15 38 4,5 43 15 0 0 0 0
6953 5121 [5121] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 27) 18,95541 11,63214 123 19,26533 7,6331871 11 112 1 14,65 4 9,3 5 1,725 6 18,7 36 3,55 41 19,8 43 13,7 0 0 0 0
2716 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,35992 11,40500 146 19,03200 7,6270000 63 83 1 13,05 4 8,2 5 6,85 6 18,4 36 10,53 0 0 0 0 0 0 0 0
611 8403 [8403] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 15,46118 8,97500 381 16,58698 7,6119800 348 33 1 11,1 26 5,7 37 2 38 6,6 400 19,48 0 0 0 0 0 0 0 0
515 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 12,59531 6,73333 468 14,33503 7,6016967 455 13 1 9,2 4 3,85 5 1,4 32 20 36 4,55 43 1,4 0 0 0 0 0 0
5127 1107 [1107] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 15,96376 10,25500 275 17,84395 7,5889500 198 77 1 9,65 6 18,7 15 11,48 37 5,75 38 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0
4944 4129 [4129] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 16,08255 10,14500 290 17,72777 7,5827700 216 74 1 14,75 15 1,95 37 4,75 38 10,1 39 19,18 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 1108 [1108] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 17,3728 11,50114 141 19,06477 7,5636271 55 86 1 14,13 4 4,8 5 10 6 17,9 36 12,73 41 11,2 43 9,75 0 0 0 0
5851 1115 [1115] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 6) 18,67725 11,11617 182 18,67725 7,5610833 109 73 1 13,55 6 19,1 19 3,4 21 12,35 37 13 38 5,3 0 0 0 0 0 0
6302 3121 [3121] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 28) 16,0383 9,66300 328 17,22298 7,5599800 278 50 1 14,95 6 15,9 19 4,85 21 12,04 37 4,25 38 4,2 43 11,45 0 0 0 0
2624 4126 [4126] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,52975 8,88000 391 16,43126 7,5512600 363 28 1 10,35 15 2,525 37 8,05 38 5,4 39 18,08 0 0 0 0 0 0 0 0
176 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,76274 8,23020 425 15,77467 7,5444700 396 29 1 12,61 15 3,8 21 12,3 37 5,45 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6895 8303 [8303] ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 26) 16,25294 8,70925 402 16,25294 7,5436900 370 32 1 9,687 43 3,35 52 7,9 500 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 4132 [4132] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 12,54302 8,92433 387 16,44852 7,5241867 360 27 1 9 19 6,3 21 9,796 37 7,65 38 5 43 15,8 0 0 0 0 0 0
2435 1105 [1105] ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 1) 16,50989 11,98000 87 19,50220 7,5222000 3 84 1 12,7 4 1,8 6 19,3 24 6,2 41 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0
6255 4130 [4130] ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 14) 13,35621 8,83600 394 16,34804 7,5120400 367 27 1 12,15 19 1,55 21 13,37 37 6,15 38 4,1 43 15,7 0 0 0 0 0 0
3082 1112 [1112] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 10) 16,60937 10,16380 287 17,67462 7,5108200 224 63 1 15,05 19 5 21 15,97 37 5,2 38 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0
6405 1116 [1116] ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 2) 8 9,15000 366 16,63855 7,4885500 338 28 1 7,1 4 2,4 6 15,5 7 11,65 24 3,3 43 14,95 0 0 0 0 0 0
3777 8524 [8524] ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - (ΠΛΑΙΣΙΟ 22) 12,74652 7,99000 432 15,47301 7,4830100 411 21 1 5,1 37 3,25 38 5,7 52 17,7 410 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0
1038 1102 [1102] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 7) 10,7733 6,21517 479 13,68644 7,4712733 473 6 1 9,05 4 2,5 5 6,525 6 13,07 36 2,3 43 3,85 0 0 0 0 0 0
5645 4127 [4127] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) - (ΠΛΑΙΣΙΟ 19) 14,20994 8,11000 429 15,58062 7,4706200