ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2015 - ΑΡΙΘΜΟΙ

www.avenuesnet.com

Go Back

Περιγρ. 2015
Σύνολο Υποψηφίων. 8619
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι. 8065
Υποψήφιοι που είναι παλιοί απόφοιτοι. 554
Υποψήφιοι για απόλυση μόνο. 2717
Υποψήφιοι για πρόσβαση σε Κύπρο και Ελλάδα. 5902
Υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές. 889
Υποψήφιοι για Δραματικές Σχολές. 18
Υποψήφιοι που έχουν ζητήσει διευκολύνσεις. 724