ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
(ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΕΣ


RANKINGS ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η αξιολόγηση των πανεπιστημίων μας (πίνακες)

Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2015
 
Βαθμοί Πρόσβασης - Επιτυχόντες Ανά Σχολή - PDF

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (TOP 10)

Αριθμός Επιτυχόντων, Μέγιστη και Ελάχιστη Βαθμολογία ανά Σχολή  (Α' κατανομή) - ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -
ΜΟ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟ -
TYPIKH ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - 2013-2014-2015 - Ψηλότερη-Χαμηλότερη Βαθμολογία Παγκυπρίων Εξετάσεων ανα Τμήμα

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (TOP 10)

Κατάταξη (Rank) Υποψηφίων (Mε Αναγωγή) Rank - Όλοι

Κατάταξη (Rank) Υποψηφίων (Mε Αναγωγή) Rank – Μόνο Επιτυχόντες

 


Κατάταξη όλων των υποψηφίων με τους πιο κάτω συνδυασμούς
μαθημάτων με βάση τον ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ:
1-19-21-37, 1-19-21-38, 1-19-37-38, 1-21-37-38

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 2007-2015

Κατάταξη όλων των υποψηφίων με τους πιο κάτω συνδυασμούς μαθημάτων
με βάση το βαθμό πρόσβασης τους:
1-4-6-36, 1-4-6-43, 1-4-6-39 και 1-4-36-43

 

Top 500 Αναγωγές

Bottom 500 Αναγωγές

Top 500 Κατατάξεις/Rankings

Bottom 500 Κατατάξεις/Rankings


Video  -  Web

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝA ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2014-2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 9,479901687 ΑΠO 18,50 ΕΩΣ 20: 0,12% ΑΠO 5,00 ΕΩΣ 9,99: 34,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 8614 ΠΕΡΣΙΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 10,23 ΑΠO 18,50 ΕΩΣ 20: 10 ΑΠO 5,00 ΕΩΣ 9,99: 2885
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 214 ΑΠΟΚΛΙΣΗ M.O: -0,750098313 ΑΠO 15,00 ΕΩΣ 18,49: 11,87% ΑΠO 0,00 ΕΩΣ 4,99: 18,75%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ: 2,484% ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 19,325 ΑΠO 15,00 ΕΩΣ 18,49: 997 ΑΠO 0,00 ΕΩΣ 4,99: 1575
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΑΝ: 8400 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0 ΑΠO 10,00 ΕΩΣ 14,99: 37,46%
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 925 ΑΠΟΚ ΜΕΓ-ΕΛΑΧ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ: 19,325 ΑΠO 10,00 ΕΩΣ 14,99: 3147
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ: 4,433278096

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

TRIVIA

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.