ΠΙΘΑΝΟΤΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

www.avenuesnet.com

Go Back

α/α  Κωδικός  Τμήμα  Υποψήφιοι με πρώτη επιλογή ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 526 35 6,65%
2 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 331 66 19,94%
3 5303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 329 30 9,12%
4 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 324 60 18,52%
5 4601 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 220 7 3,18%
6 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) 209 80 38,28%
7 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) 207 40 19,32%
8 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) 202 100 49,50%
9 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) 191 40 20,94%
10 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) 176 35 19,89%
11 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) 173 17 9,83%
12 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 159 50 31,45%
13 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) 151 30 19,87%
14 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 136 66 48,53%
15 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) 117 60 51,28%
16 8303 ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 116 3 2,59%
17 1105 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) 113 40 35,40%
18 5305 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) 107 25 23,36%
19 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 101 16 15,84%
20 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) 100 17 17,00%