Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ε Σ   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  2 0 2 2

 


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2022

Ευχαριστούμε τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο Mάριο Σίννο για τις υπεύθυνες εκτιμήσεις

 

 

Αναζητήστε τις πανεπιστημιακές σχολές που θα δηλώσετε για την Ελλάδα!Παγκύπριες 2022 - Αναμενόμενες Βάσεις Β' Κατανομής

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

 

H κατάταξη σου με αναγωγή - Η κατάταξη με βάση τους επιτυχόντες - Η κατάταξη σου στο πλαίσιο πρόσβασης σου -

Η κατάταξη σου στην σχολή που πέρασες - Η Κατάταξη σου με βάση το μέσο σου όρο - Η Κατάταξη σου ανά μάθημα -

Η Γενική Κατάταξη σου σε όλα τα επιστημονικά πεδία της Ελλαδας με βάση τον Γενικό Βαθμό Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ -

Η κατάταξη σου με βάση το πλαίσιο προσβασής σου στα αντιστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑEI της Ελλάδας

H κατάταξη σου ανα επιστημονικό πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με βάση το βαθμό πρόσβασης

**************** 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2022 

 
     
   

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΕΡΣΙ (2021); 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2022

ΣΤΑΤΙΣΤΙΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

 

 Guestbook

Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.