Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ε Σ   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  2 0 2 1

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
(ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΕΣ

 

Guestbook
Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

 

 

 

Αναζητήστε τις πανεπιστημιακές σχολές που θα δηλώσετε για την Ελλάδα!ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2021

Ευχαριστούμε τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο Mάριο Σίννο για τις υπεύθυνες εκτιμήσεις

  

**************** 

Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 - Γενικός Βαθμός Κατάταξης για ΑΑΕΙ Ελλαδας 2021 - TOP 20 !!!

 
 

Η κατάταξη σου με βάση το πλαίσιο προσβασής σου στα αντιστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑEI της Ελλάδας

H κατάταξη σου ανα επιστημονικό πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με βάση το βαθμό πρόσβασης

         

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΄Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ -

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) pdf

******

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ :

ΕΠ1 - ΕΠ2 - ΕΠ3 - ΕΠ4 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΑ 32 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (.pdf)

***********

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2021 - ΟΙ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ!!
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΝΑΓΩΓΗ) ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΡΙΟΥ ΣΙΝΝΟΥ (SINOLO MATHS)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 

Αναμενόμενες Βάσεις Α' Κατανομής

 
Αναμενόμενες Βάσεις Β' Κατανομής
 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 2021

Ευχαριστούμε τον εξαίρετο φίλο και συνάδελφο μαθηματικό/στατιστικό Mάριο Σίννο Sinolo Maths για τις καθ' όλα επιστημονικές του εκτιμήσεις!!

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

 

H κατάταξη σου με αναγωγή - Η κατάταξη με βάση τους επιτυχόντες - Η κατάταξη σου στο πλαίσιο πρόσβασης σου -

Η κατάταξη σου στην σχολή που πέρασες - Η Κατάταξη σου με βάση το μέσο σου όρο - Η Κατάταξη σου ανά μάθημα -

Η Γενική Κατάταξη σου σε όλα τα επιστημονικά πεδία της Ελλαδας με βάση τον Γενικό Βαθμό Κατάταξης για τα ΑΑΕΙ -

Η κατάταξη σου με βάση το πλαίσιο προσβασής σου στα αντιστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑEI της Ελλάδας

H κατάταξη σου ανα επιστημονικό πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με βάση το βαθμό πρόσβασης

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2021 

 

 
 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ -ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ
 
 
   
   

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012-2021 - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
     
   

 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΕΡΣΙ (2020); 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2021  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2021 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2021 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΥΠΠ (.pdf)

ΥΠΟΛΟΓΙZOMENH ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Στάδιο 1: Υπολογιζομενη Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών κατά μάθημα: ΠΛΑΙΣΙΟ 16 - ΠΛΑΙΣΙΟ 7

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ AAEI Ελλάδας

TRIVIA

 

 Guestbook

Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.