ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 5417 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 3000.
ΑΡΑ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ,
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ.

Γενικός Βαθμός Κατάταξης για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας 2019  

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 4  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 01 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 02 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 03 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 04 ΠΛΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 05 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 06 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 07 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 08 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 09
                 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 11 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 13 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 14 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 15 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 16 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 17 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 18
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 19 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 20 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 21 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 22 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 23 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 24 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 25 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 26 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 27
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 29 ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 30 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 31 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 32        
Πλαίσια Πρόσβασης ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 4  

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

 

ΤΑ 32 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

www.statscy.com

Go Back