ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
(ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΕΣ

 Guestbook
Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

H κατάταξη σου με αναγωγή - Η κατάταξη με βάση τους επιτυχόντεςΗ κατάταξη σου στην σχολή που πέρασες

Η Κατάταξη σου με βάση το μέσο σου όρο - Η Κατάταξη σου ανά μάθημα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 2017 - ΚATATAΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


1-19-21-37, 1-19-21-38,
1-19-37-38, 1-21-37-38  
1-4-6-36, 1-4-6-39,
1-4-6-43, 1-4-36-43

1-15-19-37,
1-15-19-38,
1-15-21-37,

1-15-19-21,

1-15-37-38,

1-15-21-38

1-6-15-37, 1-6-25-37,
1-6-25-37, 1-6-24-37,
1-9-15-37, 1-15-25-37,
1-15-37-38, 1-15-25-37,
1-15-24-37, 1-24-25-37,
1-24-25-37, 1-24-37-39

1-6-15-43
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
 ΒΑΣΗ ΠΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΠΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΠΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΠΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΠΜΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΒΠ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΒΠ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΒΠ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΒΠ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΒΠ

 

     

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017 - ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017 - ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΥΠΠ (.pdf)

ΥΠΟΛΟΓΙZOMENH ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Στάδιο 1: Υπολογιζομενη Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών κατά μάθημα

Υπολογιζόμενη Τελική Κατάταξη ανα υποψήφιο (.pdf) 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

TRIVIA

 

 Guestbook

Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.