ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
(ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΕΣ

 

 Guestbook
Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΑ 32 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο ΑΑΕΙ Ελλάδας Δίδεται το Επιστημονικό Πεδίο και ο Βαθμός Πρόσβασης

ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 4  ΓΙΑ ΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΛΥΚΕΙΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ) ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΩΝ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018

 

H κατάταξη σου με αναγωγή - Η κατάταξη με βάση τους επιτυχόντεςΗ κατάταξη σου στο πλαίσιο πρόσβασης σου -

Η κατάταξη σου στην σχολή που πέρασες - Η Κατάταξη σου με βάση το μέσο σου όρο - Η Κατάταξη σου ανά μάθημα

Η κατάταξη σου με βάση το πλαίσιο προσβασής σου στα αντιστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑEI της Ελλάδας

H κατάταξη σου ανα επιστημονικό πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με βάση το βαθμό πρόσβασης

 

Αποτελέσματα - Θέσεις 2018 Βαθμοί Πρόσβασης - Επιτυχόντες Ανά Σχολή - Βαθμοί Πρόσβασης - Επιτυχόντες Ανά Σχολή (.PDF)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 100 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (TOP 100) Τα ονόματα των 15 Πρωτευσάντων (YΠΠ)
Κατάταξη (Rank) Υποψηφίων (Mε Αναγωγή) Rank - Όλοι   Κατάταξη (Rank) Υποψηφίων (Mε Αναγωγή) Rank – Μόνο Επιτυχόντες
Top 500 Αναγωγές / Οι 500 Ψηλότερες μονάδες που δόθηκαν κατά την αναγωγή των βαθμολογιών Bottom 500 Αναγωγές - Οι 500 χαμηλότερες μονάδες ου δόθηκαν κατά την αναγωγή των βαθμολογιών
Top 500 Κατατάξεις/Rankings - ΟΙ 500 ΠΡΩΤΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Bottom 500 Κατατάξεις/Rankingς - ΟΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (.pdf) Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΥΠΠ (.pdf)
Βαθμοί Πρόσβασης ανα σχολή Όλες οι Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου
Αριθμός Επιτυχόντων, Μέγιστη και Ελάχιστη Βαθμολογία ανά Σχολή  (Α' κατανομή) - ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ – ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2013-2017
ΤΕΠΑΚ – Β ΚΑΙ Γ (ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΕΡΣΙ;

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2018

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΥΠΠ (.pdf)

ΥΠΟΛΟΓΙZOMENH ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Στάδιο 1: Υπολογιζομενη Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών κατά μάθημα: ΠΛΑΙΣΙΟ 16 - ΠΛΑΙΣΙΟ 7 - ΠΛΑΙΣΙΟ 23

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ AAEI Ελλάδας

TRIVIA

 

 Guestbook

Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.