Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ε Σ   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  2 0 1 9

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
(ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑΓΩΓΕΣ

 

 Guestbook
Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018 ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ VS ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 

ΤΑ 34 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
 


ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

 

H κατάταξη σου με αναγωγή - Η κατάταξη με βάση τους επιτυχόντες -   Η κατάταξη σου στο πλαίσιο πρόσβασης σου -

Η κατάταξη σου στην σχολή που πέρασες - Η Κατάταξη σου με βάση το μέσο σου όρο - Η Κατάταξη σου ανά μάθημα -

Η Γενική Κατάταξη σου σε όλα τα επιστημονικά πεδία της Ελλαδας με βάση το ΜΟ Βαθμού πρόσβασης Επιστημονικών Πεδίων ΑΑΕΙ -

Η κατάταξη σου με βάση το πλαίσιο προσβασής σου στα αντιστοιχα επιστημονικά πεδία των ΑΑEI της Ελλάδας

H κατάταξη σου ανα επιστημονικό πεδίο για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με βάση το βαθμό πρόσβασης

ΟΙ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΤΟΥ 2019

https://www.youtube.com/watch?v=o4yRQxDZrR8

https://www.youtube.com/watch?v=h-JadBWveVQ

https://www.youtube.com/watch?v=PIR-Wc5L8PI

 

 

     
 
 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ -ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ                    
   
     

ΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΕΡΣΙ (2018); 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 2019  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΕΣ

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2019 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (.pdf)

Βαθμολογίες Παγκ. Εξετ. και Αποτ. για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2019 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ - ΥΠΠ (.pdf)

ΥΠΟΛΟΓΙZOMENH ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Στάδιο 1: Υπολογιζομενη Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών κατά μάθημα: ΠΛΑΙΣΙΟ 16 - ΠΛΑΙΣΙΟ 7

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ AAEI Ελλάδας

TRIVIA

 

 Guestbook

Σχόλια - Εισηγήσεις - Παρατηρήσεις

www.statscy.com

Go Back

*** IN COLLABORATION WITH ***

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Sinolo και στον
άριστο συνάδελφο Μάριο Σίννο για την πολύτιμη βόηθεια και στήριξή του.